Velkommen til Velferdsalliansen

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor

vårt oppdrag

Hvordan jobber vi?

Velferdsalliansen EAPN Norway er et samarbeidsnettverk av, med og for våre medlemmer. Medlemsorganisasjonene eier nettverket, og sammen arbeider vi for å gjensidig styrke hverandre i arbeidet med å hindre økonomisk og sosial ekskludering. Det tilrettelegges for medlemssamlinger hver høst og vår, hvor medlemsorganisasjonene bestemmer temaene og påvirker hva vi skal jobbe med og for. Vi initierer også prosjekter der våre medlemmer samarbeider, og medlemmene involveres aktivt i vårt politiske påvirkningsarbeid.

Har du erfaringer som kan bidra til et bedre Nav? Ønsker du å bidra til brukermedvirkning?

Bli medvirker

Velferdsalliansen ønsker å rekruttere mennesker til brukermedvirkning for å styrke innsatsen- og kunnskapsbyggingen for tillitsreformen i NAV. Hvorfor?

Ønsker du å delta som medvirker?

Fyll ut skjema, så hører du snart fra oss.

Nyheter

Her kan du lese nyheter, aktuelle saker og andre oppdateringer fra oss.

bli medlem

Hvorfor bli en del av Velferdsalliansen?

Vil du ha nytteverdi av å være en del av et nettverk som jobber for en mer inkluderende velferdsstat?

Velferdsalliansen EAPN Norway ønsker nye medlemmer velkommen.

Fornybar energi,

til å kjempe mot utenforskap.

Mennesker blir fattige og undertrykte når de mangler makt og innflytelse til å påvirke sin egen situasjon. De blir systematisk ekskludert og diskriminert når beslutninger tas. Når tilgangen til muligheter og ressurser fordeles står det folk utenfor - uten en stemme og uten en sjanse til å få fellesgodene alle i samfunnet har rett på.

kontakt

Kontakt oss

+47 932 99 870

post@velferdsalliansen.no

Selma Ellefsensvei 6, 0581 Oslo