Hev inntektsgrensen for uføre!

Velferdsalliansen EAPN Norway arbeider for at uføretrygdede får økt inntektsgrensen sin fra 0,4 G til 1 G. I kontaktutvalgsmøte (KU) med statsråden i Arbeids- og inkluderingsdepartementet ble viktige argumenter lagt fram. Tekst: Ingrid Eitrem Gjennom Samarbeidsforum mot fattigdom (SF) har Velferdsalliansen EAPN Norway fremmet sak om at uføretrygdede må få økt inntektsgrensen sin fra 0,4 …

Hev inntektsgrensen for uføre! Les mer »