Makt og muligheter

9-10.november ble den årlige Makt og muligheter-konferansen avholdt i Oslo. Temaet for konferansen var fattigdom i familier. Tekst: Ingrid Eitrem Andelen barn som vokser opp i fattigdom er tredoblet siden år 2000, og mer enn ett av ti barn vokser i dag opp i lavinntektsfamilier. Totalt utgjør dette rundt 112 000 barn. Å vokse opp med …

Makt og muligheter Les mer »