Welfare Experiences- Madrid

1- 2.februar 2024 deltok Velferdsalliansen EAPN Norway på en samling i Madrid knyttet til forskningsprosjektet “Welfare Experiences”.    Prosjektet “Welfare Experiences” skal utforske folks erfaringer med å motta ytelser og trygd fra velferdstjenestene i fem ulike land. Landene som er med i prosjektet er Estland, Ungarn, Spania, Storbritannia og Norge. I Norge skal to norske …

Welfare Experiences- Madrid Les mer »