Velkommen   Click to listen highlighted text! Velkommen Powered By GSpeech

Velferdsalliansen

et samarbeidsnettverk av organisasjoner, foreninger og aksjonsgrupper for økonomisk-, sosialt-, og rettslig vanskeligstilte grupper i Norge.

Hovedmålene for Velferdsalliansen er å:

- avskaffe fattigdom
- sikre økt brukermedvirkning
- bedre levekår og livsituasjonen for våre medlemsgrupper
- bedre økonomi og arbeidsvilkår for våre medlemsorganisasjoner

 

Hvis du har et eple og jeg har et eple og vi bytter, har vi begge fortsatt et eple.
Men hvis du har en ide og jeg har en ide og vi bytter, vil vi begge har to ideer. 

George Bernard Shaw.


Vi er i en prosess med å skape rom for hver enkelt individ i medlemsorganisasjonene.
For å oppnå dette ønsker vi å synliggjøre vår felles intensjon som er at alle i vår målgruppe skal oppleve at de blir sett, hørt og tatt på alvor.
Vi ser muligheten for en felles fremtid bygget med fokus på likeverd, ærlighet, og toleranse.

Dette arbeidet har vi begynt på ved å:


Utarbeide gode og entydige retningslinjer for alle tillittsverv i vår organisasjon.
Tilrettelegge styringsprinsipper og struktur som sikrer kontinuitet.
Finne verktøy som kan hjelpe oss.

1. Synlig tilstedeværelse som gir grunnlag for trygghet i samarbeid.
2. Bedre og mer effektiv kommunikasjon.
3. Samarbeisvilje som gir høyere grad av måloppnåelse.
4. Reell og postiv endring i vår organisasjonskultur.
5. Rom for synliggjøring av våre behov uten evaluering og dom.
6. Kreativ og effektiv utnyttelse av alle ressurser i våre medlemsorganisasjoner.

Vi hadde en god og kreativ samling med dedikerte medlemmer. Vi er alle opptatt av å ta vare på hverandre. I det ligger omsorg og respekt. Solidaritet med vår målgruppe.

 

Medlemssamling2

Medlemssamling 2

Medlemssamling1

medlemssamling5

Medlemssamling 4
Velferdsalliansen, Storgt 39 , 0182 Oslo. Org nr 981 007 751.

Webdesign ©2016-18 Web Norge
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech