Til årets konstituerende styremøte 19. mai var vi  fem kvinner som kunne møte.

Maurice Mokulu  ble enstemmig valgt til ny politisk nestleder.

Ana Isabel Taylor Lopez  ble enstemming valgt som Organisatorisk nestleder.

 

Styremøtet 19. mai

Styreleder: Johanna Engen, Bibi-Amka

12279073 414416445415387 6652583817552190091 n

Politisk 1. nestleder: Maurice Mokulu, Team Five

Politisk nestleder

Organisatorisk 2. nestleder: Ana Isabel Taylor Lopez , TIR - Telemark Innvandrerråd

Ana Lopez

Styremedlem/sekretær: Reidun Berger, IHSG - Internasjonal Helse og Omsorgsgruppe

12249731 414416925415339 2615234581875711725 n

 

Styremedlem: Ann Beate Methi, Gjenvalgt for 2 år

Ann Beate Mehti

Styremedlem: Liv Airin Fragaat, Total Rehab

livairin

Ansatt representant: Eva Karlsen, sekretariatet

EOK2

 

Styrets Oppgaver i Velferdsalliansen, EAPN Norway:

 Leder:

 • Har prokura for organisasjonen sammen med Daglig Leder
 • Sette seg inn i Velferdsalliansens dokumenter og Handlingsplan
 • Holde seg godt orientert i forhold til det som er aktuelle saker i VA
 • Hovedansvar sammen med Daglig Leder for at økonomien er i henhold til budsjett
 • Leder styremøter og andre møter, eller delegerer ansvaret for møteledelse.
 • Har medieansvar og er Velferdsalliansens ansikt utad, eventuelt kan noe av ansvaret delegeres til en nestleder eller Daglig Leder.
 • Bør ha organisasjonserfaring
 • Bør ha erfaring i bruk av data

Nestleder 1, politisk nestleder:

 • Leders stedfortreder ved fravær
 • Holde seg oppdatert så langt det er mulig på de oppgaver leder utfører
 • Avlaste og inspirerer styreleder i forhold til utadrettet samarbeid med offentlige etater og media relatert arbeid og respons.

Nestleder 2, organisatorisk nestleder:

 • Bistå styreleder og Daglig Leder i interne prosesser:
 1. Tilrettelegging og gjennomføring av retningslinjer.
 2. Avklaring av kompetansebehov og kompetansetilbud.
 3. Være med å sikre at arbeidsgiveransvaret ivaretas godt.

Sekretær:

 • Skrive referat og vedtaksprotokoll.
 • Gi positive bidrag i debatter både i AU og i Styret.

Styremedlemmer:

 • Delta aktivt på styremøtene
 • Delta på Velferdsalliansens arrangementer etter behov
 • Holde seg oppdatert
 • Ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.

Varamedlemmer:

 • Blir innkalt til minst to møter i året, og ellers når styremedlemmer melder forfall.
 • Får tilsendt sakspapirer på lik linje med resten av styret
 • Ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.
 • Et verv som er viktig i forhold til å vurdere om det kan være aktuelt med andre verv i styret

Norsk Sosionomforbund (NOSO) fylte 50 år i 2009. I den forbindelse ble det utgitt et jubileumsskrift. Artikkelen er fra dette tidsskriftet. De fattige barna i det rike landet

Årsmøte 13. mars 2016. Hver medlemsorganisasjon kan delta på Årsmøtet og medlemssamlingen med EN representant med alle rettigheter, og i tillegg EN representant uten stemmerett, men med forslag- og talerett.
§ 4.6Møte- og stemmerett årsmøte.På årsmøtet er hver medlemsorganisasjon representert med en representant som har en stemme, samt en vararepresentant som kun har tale- og forslagsrett.

Medlemssamling 12. mars 2016

 

12512716 428721677318197 3295524130124487653 n
Styreleder Johanna Engen, BIBI AMKA

Politisk Nestleder Torvald Øien, TOTAL REHAB

Organisatorisk nestleder Stig Moe, BIKUBEN

Styremedlemmer:

Theresa Chisanga, SISA

Reidun Berger, IHSG

Ann Beate Methi, AFFO

Svein Schøgren, UTSATT MANN

Endring; Eva Karlsen, ansattes representant 

Varamedlemmer:

1. Vara Nina Fossli, NETTVERKET

2. Vara Tina Marie Rødde Paulsen, FATTIG TALT, ØRLAND/BJUGN

3. Vara Maurice Mokulu, TEAM FIVE

Endring; Daglig leder, Honoratte kashale

 

12119150 407396859450679 162752265596544133 nSamlingen ble holdt i lokalene  til Nattravnene, Storgata 28B. Lørdag 17. oktober 2015. 
Referat fra medlemssamlingen v/ Reidun Berger (IHSG) Til stede var: Stig Moe, Svein Schøgren, Deeq Walad, Honoratte Kashale, André Olsen, Karin Sommer, Maren Johannessen, Ann-Kirsti Brustad, Nina Fossli, Torvald Øien, Tayyab Choudri, Grete Eid Johansen, Mari Lilleng, Eva Karlsen, Tina Marie R. Paulsen, Cecilie Andersen, Reidun Berger, Maurice Mokulu og Johanna Engen.

Protestfestivalen

Velferdsalliansen ved styreleder Johanna Engen deltok i debatten «Økonomisk og sosial ulikhet – den største utfordringen i dagens Norge?» Årets festival tok på alvor de utfordringene Norden står overfor med økte sosiale og økonomiske forskjeller, som blant annet har resultert i nærmere 100.000 barn som lever i familier med dårlig råd i verdens rikeste land; en utvikling vi ikke bør være bekjent av.

Fra Medlemsamlingen i oktober 2015.

Til stede: Stig Moe, Svein Schøgren, Deeq Walad, Honoratte Kashale, André Olsen, Karin Sommer, Maren Johannessen, Ann-Kirsti Brustad, Nina Fossli, Torvald Øien, Tayyab Choudri, Grete Eid Johansen, Mari Lilleng, Eva Karlsen, Tina Marie R. Paulsen, Cecilie Andersen, Reidun Berger, Maurice Mokulu og Johanna Engen. 

 

 

 

 

KRONIKK: Beskyldninger mot Velferdsalliansen Dagbladet har publisert flere artikler om Velferdsalliansen. Artiklene er basert på udokumenterte og feilaktige påstander. Innholdet er så alvorlige at vi ser oss nødt til å kommentere dette på en saklig måte.

FolkebruaFolkebrua

 

Sommeraktivitet og nettverksbygging i Volda, et samarbeidsprosjekt mellom Bibi-Amka og Team Five. Målet var; Bevisstgjøring og opplysning på utfordringer som barn, unge og deres foreldre møter som under opphold i asylmottak.

Vedr. Dagbladets artikkel av 28. juni. Når anklager ikke er basert på fakta; I perioden 1996 – 1998 var to av de omtalte organisasjonene i Dagbladets artikkel den 28..juni med å stifte Velferdsalliansen. Disse har vært viktige aktører i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Disse har nå meldt seg ut.

Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2015 er kr 90 068. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.

11182344 356420031215029 383077391619158810 n

Styreleder Johanna Engen, BIBI AMKA

Politisk Nestleder Torvald Øien, TOTAL REHAB

Organisatorisk nestleder Stig Moe, BIKUBEN

Velferdsalliansen er sterkt imot Regjeringens forslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere; Forslaget har sin kilde i Høyres landsmøte fra 2005 der Erna Solberg fikk forslaget vedtatt . Velferdsalliansen er mot tvangsarbeid for 50 kroner dagen til livsopphold når en regner gjennomsnitt til livsopphold over året pr. stønadstilfelle.Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.