KRONIKK: Beskyldninger mot Velferdsalliansen Dagbladet har publisert flere artikler om Velferdsalliansen. Artiklene er basert på udokumenterte og feilaktige påstander. Innholdet er så alvorlige at vi ser oss nødt til å kommentere dette på en saklig måte.

Fakta om Velferdsalliansen Velferdsalliansen (VA) er et samarbeidsnettverk som består av 20 organisasjoner, foreninger og grupper. Øverste organ er årsmøte hvor alle medlemsorganisasjonene deltar. Mellom årsmøtene ledes VA av et styre som består av valgte representanter fra organisasjonene. VA har i tillegg et sekretariat som tilrettelegger for den daglige tjenesten. Hovedmålet er bekjempelse av fattigdom og sosial ekskludering. Vi mottar statlig støtte og medlemsorganisasjonene betaler ingen medlemsavgift. Regnskapet ivaretas med innleid regnskapsfører og offentlig godkjent revisor. Årsregnskapet revideres etter statlige føringer. Vedtekter og driftsform Vedtektene er utarbeidet og godkjent av årsmøte. Her stilles det krav til medlemskap. Medlemsorganisasjonene skal være demokratisk drevet, gjennomføre egne årsmøter og jobbe med fattigdom- og sosialrelaterte saker. Antistigma og reell brukermedvirkning er viktige fokusområder. Vedtektene setter krav til personlig fremtreden hvor det er nulltoleranse for mobbing. Organisasjoner eller enkeltpersoner, som ikke oppfyller vedtektene, kan bli suspendert av styret og ekskludert av årsmøtet. Organisasjonsform Tidligere var det flere utvalg som skulle produsere utadrettet aktivitet for målgruppene. Noen utvalg gjorde en god jobb med synlige resultater. Hos andre utvalg førte ikke ressursbruken til konkret resultat for målgruppen. Arbeids- og velferdsdirektoratet som tilskuddsyter så de samme utfordringene. Derfor ble det forsøkt å gjøre endringer i organisasjonsmodellen allerede på årsmøte i 2014. Flere av de som nå kritiserer VA stemte da imot dette. Resultatet av denne avstemmingen førte VA ut i alvorlige problemer i driftsåret 2014. Årsmøtet i 2015 vedtok derfor å endre driftsformen. Utvalgene er nå lagt ned og erstattet med en ny driftsmodell som bygger på brukermedvirkning og større engasjement i medlemsorganisasjonene. Dette har resultert i en mer effektiv modell, som synliggjør og bidrar til mer aktivitet mellom organisasjonene. Dette var i tråd med ønske fra Direktoratet, som i større grad ønsket at pengene skulle gå til aktiviteter som gir bedre resultater. Deltagende organisasjoner som nå har meldt seg ut fra VA stemte imot den nye arbeidsmodellen som ble vedtatt med flertall på årsmøtet. Debatt og dialog er viktige bærebjelker i vår driftsform. Ulike synspunkter som går på sak er basis for den plattform VA har opparbeidet seg i viktige saker i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Samarbeidsproblemer VA har hatt samarbeidsproblemer i styret. Enkelte styrerepresentanter har brutt med vedtektene, og noen organisasjoner oppfylte ikke kravene i vedtektene for medlemskap i samarbeidsnettverket. På siste årsmøte måtte det ryddes opp i dette. Dette har medført at organisasjoner som ikke kunne dokumentere sin eksistens, ble utmeldt av VA. To styremedlemmer ble suspendert av styret. En av dem ble ekskludert ved årsmøte, den andre forsvant ut med sin organisasjon. I kjølvannet av dette valgte noen andre organisasjoner å melde seg ut, mens andre organisasjoner meldte seg inn. Flere organisasjoner vurderte i 2014 å forlate nettverket, men har nå valgt å bli i VA, siden de ser at uromomentene i driften nå er borte. Vi opplever i dag et godt samhold, godt samarbeid, en god tone i både styret og sekretariatet. De ansatte føler seg i dag verdsatt av styret som utøver arbeidsgiveransvar og bidrar til et godt psykososialt miljø. VA er i en positiv utvikling. Når anklager ikke er basert på fakta Dagbladet publiserer nå en rekke artikler basert på udokumenterte og feilaktige opplysninger om samarbeidsnettverket VA. Vårt inntrykk er at de som ikke innordnet seg VAs rammeverk, årsmøter og vedtekter er de kildene journalisten legger til grunn, for de publiserte artikler. Spørsmål fra Dagbladet som omhandler enkeltpersoner og personalsaker kan vi ikke kommentere på grunn av taushetsplikten. I Dagbladets artikler er det fokus på at vi bruker mye penger på styrehonorarer, bor på luksus hoteller, drikker champagne og spiser kaviar. Vi har noen kommentarer til dette: Norge er et langstrakt land og VA har medlemmer fra hele Norge. Våre medlemmer har i alle år bidratt med sin tid og ressurser i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Vi er prinsipielt mot gratisarbeid og derfor ble det på et årsmøte for noen år siden vedtatt møtehonorar for de som deltar i verv for VA. Mesteparten av det frivillige arbeidet utføres uten honorar. Vi har forhandlet oss frem til gode avtaler med hotellkjeder for våre medlemmer. På reise i Europa er det European Anti Poverty Network (EAPN) som dekker alle kostnader. De refererte goder som sjampanje og kaviar har vi ikke sett noe til. Dersom det nå ikke er Mills røkt kaviar det siktes til – det unner vi oss en sjelden gang på kontoret. Hva er motivet for denne svertekampanjen Vi stiller spørsmålet om hva bakgrunnen er for at disse har gått til media. Er det fordi de er genuint opptatt av fattigdomsbekjempelse og organisasjonsarbeid, eller ligger det andre motiver til grunn? Hvorfor vil de ramme alle disse organisasjoner og enkeltpersoner, som legger ned utrolig mye tid og krefter, på disse viktige utfordringene i samfunnet. Dette er et angrep på rundt 20 frivillige organisasjoner, som vier mye tid på et seriøst og viktig arbeid innenfor antistigma og bekjempelse av fattigdom. Organisasjoner og enkeltpersoner som ønsker å bedre folks helse og sosiale tjenester. De valgte et strategisk tidspunkt for dette ”takk for sist” angrepet. Midt i sommerferien når de fleste er spredd, og medlemsorganisasjonene og styret har utfordringer med å samrå seg. Men det triste her er egentlig at vi må bruke tid på dette, istedenfor å bruke tid på fattigdomskampen og tiltak for påvirkning av politikere mot kommende valg. Men vi skal samle oss i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. Status i dag og veien videre Etter at årsmøtet ved demokratiske valg fikk gjort endringene som var nødvendige, har vi nå internt samhold og ro til å jobbe med våre målområder. VA har godkjente og reviderte årsregnskaper, som er sendt Arbeids- og velferdsdirektoratet, og troen på ny driftsmodell er positiv. Vårt forhold til statlige tilskuddsytere er gode og vi tar føringene som gis høyst seriøst. De fremsatte påstander er ikke dokumenterte. På den andre siden har VA god dokumentasjon både på de demokratiske prosesser innad i samarbeidsnettverket, samt dokumentasjon for at vi har tatt organisatoriske grep for å gjøre VA mer ”slagkraftig”. Vi står nå sammen og tilbakeviser urettferdige beskyldninger. Saklige forslag på forbedringer er vi selvfølgelig alltid interessert i. Vi tilstreber hele tiden å bli enda bedre i å bistå stigmatiserte grupper og fattige, som har en vanskelig hverdag i velferdsstaten. Vi vurderer å klage Dagbladet inn til PFU. Oslo 3. august 2015 For Velferdsalliansen styre Johanna Engen Styreleder

 

 

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.