Grunnbeløpet i folketrygden pr. 1. mai 2015 er kr 90 068. Grunnbeløpet benyttes ved beregning av pensjoner fra folketrygden, og justeres hvert år.