Medlemssamling 12. mars 2016

 

 

Program

Lørdag 12. Mars:


09.00 – 09.15                 Velkommen V/Styreleder Johanna Engen

09.15 -10.15               Presentasjon av medlemsorganisasjoner (3 minutter hver)

10.15 – 10.25              pause

10.25-10.45                Forslag til vedtektsendring

10.45-11.30                økonomi/prosjekter V/Eva Karlsen

11.30-11.50                Pause

11.50-12.10                foreldre/familiefattigdom, V/ Johanna Engen

12.10-13.00                Bostedsløshet, V/Kai-Rune Myhrer

                          mobbing/Oppvekst V/Kai-Rune Myhrer

13.00-14.00                Lunsj              

14.00 – 14.30              Workshop

14      14.30– 15.00              Presentasjon workshop

15.00 – 15.15              Pause

15.15 -16.00               Diskusjon+ uttalelse

18.30                           FELLES MIDDAG        

Velkommen til medlemssamling