Protestfestivalen

Velferdsalliansen ved styreleder Johanna Engen deltok i debatten «Økonomisk og sosial ulikhet – den største utfordringen i dagens Norge?» Årets festival tok på alvor de utfordringene Norden står overfor med økte sosiale og økonomiske forskjeller, som blant annet har resultert i nærmere 100.000 barn som lever i familier med dårlig råd i verdens rikeste land; en utvikling vi ikke bør være bekjent av.