FolkebruaFolkebrua

 

Sommeraktivitet og nettverksbygging i Volda, et samarbeidsprosjekt mellom Bibi-Amka og Team Five. Målet var; Bevisstgjøring og opplysning på utfordringer som barn, unge og deres foreldre møter som under opphold i asylmottak.

Vi arrangerte sommeraktiviteter for barn og unge og deres familier, samt et møte med politikere angående oppvekst i Volda, men fokus på barn med innvandrere bakgrunn og som var bosatt i asylmottak. Lokalavisa "Møre" skrev om arrangementet.