Maleri til medlemssamling
OPPSUMMERING FRA MEDLEMSSAMLINGEN – INNLEDNING TIL WORKSHOP

 

Medlemssamlingen i Velferdsalliansen lørdag 5. mars ble innledet av styreleder :

Johanna Engen.

Johanna

Hun leste opp sitt dikt;

I en stille gate

Når travle gater

står stille

bare et sekund

hviskes hemmeligheter

om å gå seg vill

i vrangforestillingen

et liv som var

ønsket

hvem som glapp

 

 Del I:

Honoratte 2017
Daglig leder i Velferdsalliansen, Honoratte Kashale ledet an videre i medlemssamlingen. Hun informerte kort om utfordringer som VA har hatt de siste årene, men styret har særlig det siste året jobbet stabilt og mye med retningslinjer, rutiner og stillingsinstrukser. Regnskap og budsjett har blitt fulgt tett og Velferdsalliansen oppnådde et overskudd på ca 46 tusen som utlignet underskuddet fra 2015 på ca 44 tusen.

Videre har styret og sekretariatet vært igjennom kompetansehevning, konflikthåndtering og kommunikasjon med ekstern coach.

«Vi er her NÅ og løfter blikket framover. Utfordringer hører til fortiden, men det må huskes på at vi er alle ulike mennesker og må ha rom for diskusjon og uenighet i samarbeidsnettverket», mente daglig leder.

Det ble informert videre om at VA flytter til mindre og billigere lokaler. At VA er i endring og søker nye måter å jobbe på, bygge nettverk også utenfor medlemsorganisasjonene. Det er påbegynt samarbeid med Frivillighetssentraler i Oslo, og Velferdsalliansen er invitert på en sommerfestival på Søndre Nordstrand i juni. Mer informasjon om dette kommer.

Sekretariatet


De tre viktigste arrangementene VA skal arrangere i 2017:

1. Fattigdomshøring 15. juni, i samarbeid med Frelsesarmeen og Batteriet. 2.Arendalsuka, som blir noe nedtonet i forhold til tidligere år da VA har mindre budsjett, men vi skal delta med stand og markedsføre Velferdsalliansen og bygge nettverk. 3. Verdensdagen for Psykisk helse i oktober blir også i år gjennomført sammen med IHSG – Internasjonalt Helse og Sosialgruppe, og i tillegg vil vi invitere med oss Mental Helse Oslo.

Det er behov for å jobbe med en langsiktig strategiplan – og å få enda bedre kontakt med medlemmer og samarbeide med prosjekter og andre aktiviteter. Det er viktig å gå videre, ta med oss lærdom av det vi lykkes med, men også lære av det vi ikke har lykkes med.

Det er også viktig å bli mer utadvendt – samarbeide med andre nettverk og aktører selv om de ikke er medlem i Velferdsalliansen.

Eva Karlsen fra sekretariatet/økonomi, informerte om prosjekter man kan søke gjennom Extrastiftelsen:

Prosjekt «Inkluderende nettverksbygging» ble innsendt 15. september 2016, men avslått i desember. Vi har fått tilbakemelding fra Extra stiftelsen om hva som må til for å forbedre søknaden, dette blir gjort  og søknaden sendes inn igjen så snart den blir ferdig.

Prosjekter relatert til helse har søknadsfrist 15. mars og 15. september i 2017.

Vi har også en prosjektidé som retter seg mot målgruppen barn/unge som opplever utenforskap og står i fare for å falle ut av utdanningstilbud og arbeid. Det er ønskelig å forankre alle våre prosjekt i minst tre av våre medlemsorganisasjoner.

Medlemsorganisasjoner må gjerne søke egne prosjekter via Velferdsalliansen, der sekretariatet kan hjelpe til med søknadsprosessen. Neste søknadsfrist er 15. sept 2017, så hvis vi ikke rekker å skrive prosjektsøknader til 15. mars, kan vi bruke mer tid og sende søknader til høsten innen kl 15.00, 15. september 2017.

Da pner vi medlemssamlingen 2017

Alle medlemmene fikk noen minutter hver for å presentere seg selv og hvilken organisasjon de kom fra, og om organisasjonens formål og interesseområde.

Konklusjonen er at det er et veldig variert felleskap og mye kompetanse i Velferdsalliansen. Vi må bli bedre til å bruke hverandre.

 

Del II – WORKSHOPS

mteledere medlemssamling

Daglig leder Honoratte Kashale og Ellen Bachmann fra Batteriet ledet medlemssamlingen gjennom en to-delt workshop. Gruppearbeid med tema:


Hva gjør jeg eller min organisasjon i Velferdsalliansen?

Det ble mye aktivitet og diskusjon i grupper. Innholdet ble oppsummert i plenum. 

medlemssamling 2017 4

Gruppearbeid p medlemssamling3

medlemssamling 2017 3

Det ble skapt samhandling om løsninger og kompetanseutveksling. Vi snakket sammen om å opprette en kompetansebank på nettsiden og å bygge og utvide nettverket i et fellesskap hvor vi skal være kamerater som går i samme retning, vi skal inspirere hverandre til å tenke på nye måter og sammen øke evnen til å ta andre på alvor og til å SE andre. Dette var noen av flere viktige innspill.

VA trenger nødvendigvis ikke mange penger for å bli sett og hørt, men man må i enda større grad enn før gå sammen om prosjekter og aktiviteter. Bli et større og sterkere VA – fokusere på forskjellene.

Vi trenger å ha «synes & høres» aksjoner – TA rommet, ikke spørre om å få lov til det! 

Hvordan gjøre det?

  1. SAMLES om en kompetanseheving, endringskompetanse. Vi trenger å få hevet brukerkompetansen. Være brobyggere og samfunnsloser. Ha samfunnskontakt/los i hvert nettverk/medlemsorganisasjon. Kjøre kurs og få verktøy og kompetanseheving på hvordan forsterke brukerstemmen. Få anerkjennelse for brukerkompetanse som lønnet tjeneste/arbeid. Bli mer synlige gjennom brosjyrer, visittkort. Markedsføre gjennom Facebook etc. Kontakte media, lage kampanje, skrive artikler, markedsføring.
  2. LYSE! Kompetansekartlegging – fungere som hverandres ressursbank.
    Bygge kompetansebank, legge som egen fane på nettsiden til VA. Lobbe hos politikere og andre organisasjoner. Bruke Verdensdagen for psykisk helse – invitere og bli kjent med fler. Jobbe med prosjekter – ideen bla. «Ungdom hjelper Ungdom».
  3. Verdighetskampanje. Nettverksbyggende - Gjøre det ukjente kjent.
    «Sentralen» - bruke stedet som nettverksbygging og bli med på samfunnsendring. Identifisere nye nettverksamarbeids arenaer.

Vi skal være :

Samfunnsaktører – Være med på aktuelle samfunnsarenaer, for eksempel. debatter, seminarer, aksjoner, politiske event/møter.

Innovatører – Oppmuntre og søke midler til prosjekter innenfor sosialt entreprenørskap.

Banebrytende – Utfordre, etablere lover og forskrifter.

Pådrivere – Finne samarbeid med fagmiljøer.

Solidaritet – vennlighetskampanje

Erfarings basert kompetanseheving – Etablere informasjonsordninger for eksempel:

For flyktninger, ny i jobb/skole, studenter og andre.

 

«Velferdsalliansen skal være et verktøy for samfunnet»Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.