Elida Heløy

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva inntektene fra den beryktede grunnrenteskatten skal brukes til: billigere barnehage og SFO. Fra høsten 2024 vil maksprisen for barnehage senkes til 2000 kr, og gratis kjernetid i SFO vil også gjelde for elever på 3. trinn.  Dette …

Vedum gir og Vedum tar Les mer »

Velferdsalliansen har vært på høring om sosial boligpolitikk

Forrige uke deltok Velferdsalliansen EAPN Norway på muntlig høring hos kommunal- og forvaltningskomiteen om Bustadmeldinga – Ein heilskapleg og aktiv bustadspolitikk for heile landet. Vi tok for oss temaene bostøtte, energifattigdom og leiemarkedet.   Først og fremst understreket vi at de midlertidige løsningene som ble introdusert ifbm. koronapandemien ikke var bra nok, nettopp fordi de …

Velferdsalliansen har vært på høring om sosial boligpolitikk Les mer »

Lansering av European Poverty Watch 2023

Mandag 8. april var representanter fra både EAPN og diverse EU-organer samlet i Brussel for lanseringen av EAPNs europeiske Poverty Watch for 2023 – “Towards a Sustainable Social Welfare for the People”. Rapporten er basert på en rekke rapporter fra alle EAPNs medlemsnettverk, inkludert rapporten fra Velferdsalliansen EAPN Norway.   Arrangementet åpnet med en innledning …

Lansering av European Poverty Watch 2023 Les mer »

Verdens tannhelsedag

I dag er det Verdens tannhelsedag. Tannhelsetjenesten i Norge blir av mange omtalt som velferdsstatens siste hull, og det med god grunn. Hvorfor skal problemer med tennene forskjellsbehandles fra problemer i andre deler av kroppen?   De siste årene har dette “hullet” blitt enda tydeligere. Med rentehopp og høye prisøkninger på mat og strøm, forteller …

Verdens tannhelsedag Les mer »

«Et enklere NAV»

NAV Trondheim jobber for tiden med prosjektet “Et enklere NAV”. Kort forklart går det ut på at unge under 30 år som ikke er i arbeid eller utdanning, får økonomisk støtte fra NAV.   Ordningen må ikke forveksles med borgerlønn, som mange er kritiske til. Dette nye prosjektet stiller noen krav til mottakerne, som at …

«Et enklere NAV» Les mer »

Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

Regjeringen har i samarbeid med KS og Frivillighet Norge utarbeidet nye initiativer i tilretteleggingen for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Målet er å gjøre det lettere for kommunene å jobbe sammen med frivilligheten i arbeidet med å øke deltakelsen blant barn og unge i fritidsaktiviteter.  Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter. …

Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter Les mer »

Møte mellom regjeringen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

Regjeringen ønsker fremover å prioritere arbeid for å redusere sosiale forskjeller og øke sosial mobilitet, og har i den anledning har arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna møtt med Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge for innspill.   Sammen med ni andre organisasjoner på fattigdomsfeltet, er Velferdsalliansen EAPN Norway medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. Fire …

Møte mellom regjeringen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge Les mer »

Revitalisering av Bostøttealliansen

Velferdsalliansen er medlem av Bostøttealliansen, og etter et par år uten aktivitet har Bostøttealliansen nå kommet seg på beina igjen! Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019, men ble etter et års arbeid overrumplet av koronapandemien. Etter initiativ fra medlemmer, har alliansen i 2024 gjenopptatt arbeidet om styrking av bostøtten.   Hva ønsker Bostøttealliansen å oppnå? …

Revitalisering av Bostøttealliansen Les mer »