Elida Heløy

Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

Regjeringen har i samarbeid med KS og Frivillighet Norge utarbeidet nye initiativer i tilretteleggingen for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Målet er å gjøre det lettere for kommunene å jobbe sammen med frivilligheten i arbeidet med å øke deltakelsen blant barn og unge i fritidsaktiviteter.  Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter. …

Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter Les mer »

Møte mellom regjeringen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

Regjeringen ønsker fremover å prioritere arbeid for å redusere sosiale forskjeller og øke sosial mobilitet, og har i den anledning har arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna møtt med Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge for innspill.   Sammen med ni andre organisasjoner på fattigdomsfeltet, er Velferdsalliansen EAPN Norway medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. Fire …

Møte mellom regjeringen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge Les mer »

Revitalisering av Bostøttealliansen

Velferdsalliansen er medlem av Bostøttealliansen, og etter et par år uten aktivitet har Bostøttealliansen nå kommet seg på beina igjen! Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019, men ble etter et års arbeid overrumplet av koronapandemien. Etter initiativ fra medlemmer, har alliansen i 2024 gjenopptatt arbeidet om styrking av bostøtten.   Hva ønsker Bostøttealliansen å oppnå? …

Revitalisering av Bostøttealliansen Les mer »