Velferdsalliansen

Velferdsalliansen EAPN har kommet med høringssvar til forskriftsfesting av ny ungdomsgaranti

Alle Høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Velferdsalliansen EAPN har kommet med høringssvar til forskriftsfesting av ny ungdomsgaranti Felipe F. Garcia ⋅ 24. mai 2023 Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway: Forslag til nytt kapittel 4 i ny forskrift om oppfølgingstiltak i Arbeids- og velferdsetatens egenregi (forskriftsfesting av en ny ungdomsgaranti). Gratis barnehage, SFO og fritidskort/tilbud …

Velferdsalliansen EAPN har kommet med høringssvar til forskriftsfesting av ny ungdomsgaranti Les mer »

Lavlønn: bedriftsfenomen eller næringsproblem?

Alle Høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Lavlønn: bedriftsfenomen eller næringsproblem? Ingrid Eitrem ⋅ 12. mai 2023 I en ny rapport fra Fafo har det blitt undersøkt hvorvidt lavtlønte er jevnt spredt ut i bedrifter eller om det er noen bedrifter som skiller seg ut med relativt høy andel lavtlønte. I Norge kan en ¼ …

Lavlønn: bedriftsfenomen eller næringsproblem? Les mer »

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge, Forslag til endring i Arbeidsmiljøloven

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge, Forslag til endring i Arbeidsmiljøloven Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Velferdsalliansen mener at det er et betydelig problem at det er mangel på heltidsstillinger og utbredt bruk av deltidsstillinger i både offentlig og privat sektor. Deltidsarbeid kan også påvirke den enkeltes evne til …

Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norge, Forslag til endring i Arbeidsmiljøloven Les mer »

Velferdsalliansens innspill til ekspertgruppen for BFD

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Velferdsalliansens innspill til ekspertgruppen for BFD Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Å leve i fattigdom.. ..påvirker ikke bare individet, men det påvirker også familien deres. I Norge i dag lever ca. 111 000 barn i familier med vedvarende lavinntekt. Disse barna har ikke tilgang på de samme materielle …

Velferdsalliansens innspill til ekspertgruppen for BFD Les mer »

Innspill vedrørende sosialhjelpsordningen

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Innspill vedrørende sosialhjelpsordningen Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Basert på hva vi har opplevd de siste årene, spesielt våre medlemmer, kan vi beskrive sosialhjelpsordninger i Norge som salderingsposter i statsbudsjettet. Den borgerlige regjeringen innførte en rekke økonomiske kutt i sine 8 år ved makten, her er noen eksempler: …

Innspill vedrørende sosialhjelpsordningen Les mer »

Innspill til Stortinget om levevilkår i byer og byområder

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Innspill til Stortinget om levevilkår i byer og byområder Velferdsalliansen ⋅ 17. april 2023 Høringssvar fra Velferdsalliansen   Bedre levekår i byer og byområder Basert på hva vi har opplevd de siste årene, spesielt våre medlemmer, kan vi beskrive sosialhjelpsordninger i Norge som salderingsposter i statsbudsjettet. Den borgerlige regjeringen …

Innspill til Stortinget om levevilkår i byer og byområder Les mer »