Nyheter

Pårørendedagen 2022​

Velferdsalliansen EAPN Norway markerer i dag Pårørendedagen 2022. Vi ønsker å være med å bevisstgjøre og belyse viktigheten og verdien av pårørendearbeidet, som det viser seg å være altfor lite verdsatt i samfunnet vårt.

Nyhetsbrev juli 2022

Alle nyheter Nyhet Nyhetsbrev juli 2022 Juli 2022 Flere nyheter: Velferdsalliansen kommenterer revidert statsbudsjett 2023 Den 11. mai 2023 ble revidert statsbudsjett for 2023 lagt frem av regjeringen Støre. Her er noen av… 22/05/2023 Nyheter Load More Mennesket i sentrum NAVs omverdensanalyse for perioden 2023- 2035 kommentert 10/05/2023 Nyheter Load More