Nyheter

En innholdsrik medlemssamling

Velferdsalliansen EAPN Norway legger en innholdsrik medlemssamling bak seg, med både utdeling av årets Tommel opp-pris og lansering av Poverty Watch 2021. Flere av medlemmene fikk et etterlengtet gjensyn med hverandre, mens nye medlemmer fikk en varm velkomst til nettverket.

Tommel opp-prisen 2021

Velferdsalliansen EAPN Norway gratulerer Nordlys med årets Tommel opp-pris! Samtidig vil vi rette en stor takk til alle som bidro med nominasjoner. Prisvinneren var ett av fem svært gode bidrag.

Boss-prosjektet

Gjennom internasjonale prosjekter bekjemper vi fattigdom ikke bare i Norge, men også over hele Europa! Velferdsalliansen EPAN Norway er stolt medlem av BOSS-prosjektet.