Skjermdump fra digitalt møte med Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementetStatssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum, ledet møtet i statsråd Torbjørn Røe Isaksens fravær.

 

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway mener det er liten tvil om at det å ha dårlig økonomi er en belastning på den psykiske helsa. Dette budskapet kommuniserte vi til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet under gårsdagens møte i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

 

Velferdsalliansen EAPN Norway er stolt medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF), et organ for politisk påvirkningsarbeid på fattigdomsfeltet. Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder fire ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU). Vi har som målsetting å ha en aktiv rolle i forumets arbeid, og i gårsdagens møte hadde vi muntlig innlegg om koblingen mellom fattigdom og psykisk helse.

 

Ytelser som ikke svarer til utgiftene

I innlegget trakk vi blant annet frem at mange som jobber eller er på tiltak ikke klarer seg økonomisk og trenger supplerende støtte, fordi satsene ikke svarer til prisveksten i samfunnet. Med høye utgifter og forholdsvis lave satser og lønninger, har man stadig mindre råd til å leve. Da får man situasjoner som vi så før påsken, med rekordlang kø foran Fattighuset i Oslo. Å stå der i kø for å få dekket et grunnleggende behov som mat, mens andre går forbi og ser deg, er for de fleste skamfullt. Denne skammen over å ikke klare seg økonomisk og sosialt og følelsen av utilstrekkelighet, bryter ned den psykiske helsa ekstremt og kan ha fatale konsekvenser.

Angående problemet med at utgiftene øker, mens ytelsene i stor grad ikke følger denne utviklingen, oppfordret vi departementet til å blant annet heve satsene til et nivå som sikrer anstendige liv. Med sosialhjelpen som et eksempel, oppfordret vi departementet til å heve de veiledende satsene til minst SIFO-nivå.

Når det kommer til sosialhjelpen er vi positive til at regjeringen har gjort det lettere å få sosialhjelp under pandemien. At man må selge eiendeler og være på et økonomisk bunnpunkt for å få hjelp, er noe Velferdsalliansen lenge har pekt på som lite hensiktsmessig, blant annet i debattinnlegg på FriFagbevegelse og i Klassekampen. I møtet oppfordret vi til at den endrede praksisen fortsetter også etter pandemien. Hvis ordningen ikke er god nok under pandemien, er den heller ikke det etter pandemien, mener vi. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum, ga tilbakemelding på at de tar med seg innspillet om at praksisen under korona bør forlenges i pandemiens påfølgende år.

 

Hele innlegget kan leses her.

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.