Norden logo 2004

Velferdsalliansen EAPN Norway er stolt medlem av NORDEN prosjektet! 

*English version below

Siden 2020 har Velferdsalliansen EAPN Norway vært stolt bidragsyter og medlem av NORDEN prosjektet. Prosjektet i disse tiden i sin avsluttende fase, og det har for oss vært både spennende og lærerikt. Prosjektet har bestått av åtte ikke-statlige organisasjoner fra regionene rundt det Baltiske hav. Disse er fra Latvia, Russland, Hviterussland, Estland, Polen, Sverige, Danmark og Norge.

Det overordnede målet med dette prosjektet er å skape en større respekt og forståelse for sivilsamfunnets rolle i å løse samfunnsutfordringer. Prosjektet har også som mål å styrke nettverket mellom ikke-statlige organisasjoner i Østersjøregionen som jobber med sosiale og helsemessige utfordringer, og for å bidra til å fremme sosial trygghet generelt ved å anvende de grunnleggende prinsippene i European Pillar of Social Rights og andre sosiale rettighetsinstrumenter.

I løpet av prosjektet har vi gjennomført en rekke seminarer og workshopper i flere av landene som er representert i prosjektet, til tross for at noen av dem ble flyttet til digitale arenaer som en konsekvens av koronapandemien. Sammen har vi knyttet sterke bånd, blitt inspirert og utvekslet erfaringer om påvirkningsarbeid og flere spennende tema.

Du kan lese mer om prosjektets deltagere og aktivitetene vi har gjennomført her:


English:

Since 2020, Velferdsalliansen EAPN Norway has been a proud contributor and member of the NORDEN project. The project is currently in its final phase, and it has been both exciting and educational for us to play a part in this. The project has consisted of eight non-governmental organizations from the Baltic Sea region. These are from Latvia, Russia, Belarus, Estonia, Poland, Sweden, Denmark and Norway.

The overall goal of this project is to create a greater respect and understanding of the role of civil society in solving societal challenges. The project also aims to strengthen the network between NGOs in the Baltic Sea Region working on social and health challenges, and to help promote social security in general by applying the basic principles of the European Pillar of Social Rights and other social rights instruments.

During the project, we have conducted a number of seminars and workshops in several of the countries represented in the project, despite the fact that some of them were moved to digital arenas as a consequence of the corona pandemic. Together we have formed strong ties between our organizations, been inspired and exchanged experiences of advocacy work and worked together on several exciting topics.

You can read more about the project participants and activities here:

We would like to thank the project managers for guiding us and steering the project the last couple of years!Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.