Et budsjett uten sosiale visjoner.

Regjeringen tillater sosial dumping i kommunene og satser lite på inkludering. 


Arbeidsplikt: Fra nyttår innfører regjeringen aktivitets/arbeidsplikt for stønad til livsopphold for en gjennomsnittsytelse på kr 34 kr timen. Samtidig blir det stadig færre antall ufaglærte jobber for de under 30 år å søke på.

Regjeringen skaper i sitt forslag til budsjett for 2017 rom for et C arbeidslag der folk må jobbe for grunnleggende livsopphold. Samtidig fortrenger en slik arbeidsplikt opprettelsen av ordinære stillinger i kommunene. 

Forskning viser at i sammenliknbare tiltak fra NAV (arbeidspraksis), reduseres sjansene for å få ordinært arbeid i ettertid med om lag en tredjedel for gruppen som låses inne i meningsløse tiltak.

Velferdsalliansen vil at de under tretti skal kunne søke jobber fritt og motta stønad samtidig for raskest mulig innpass i det ordinære arbeidsmarked.


I dag har fire av ti sosialhjelpsmottakere innvandrerbakgrunn. Regjeringen viser manglende vilje til gode inkluderingsstrategier for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte i neste års budsjett. Med tvangsarbeid for stønad minsker sjansene for ordinære sysselsettingsforløp for de som sliter med å få innpass i det ordinære arbeidsmarked. 


Helse: Andre inkluderingsarenaer det kuttes i er på områdene rehabilitering og habilitering.

Regjeringen innfører egenandeler for kronisk syke med lav inntekt. Samtidig overfører regjeringen ansvaret til kommunene. Halvparten av disse bevilgningene blir ikke øremerket og inngår i kommunenes rammebudsjett. 
Færre konsultasjoner for vanskeligstiltes barn hos tannlege i.f.b. med tannlegeregulering blir resultatet når regjeringen kutter i budsjettposten med 32 millioner neste år og tillater færre konsultasjoner dekket av det offentlige. 


Bolig: I neste års budsjett har regjeringen ikke regulert inntektsgrensene for uføre som fikk et nytt beregningsgrunnlag for bostøtte fra Husbanken slik at de som mistet denne pga manglende oppreguleringer av inngangskravene for bostøtte i.f.b.. med økte brutto stønader fra NAV da uførereformen ble innført fra 1. januar 2015. 


Arbeid og tiltak: Velferdsalliansen er positiv til regjeringens økte rammer for tiltakssatsing for arbeidssøkere. Samtidig mister mange arbeidssøkere dagpenger grunnet forkortingen av maksimal periode for dagpenger fra 3 til 2 år som Bondevik 2 regjeringen innførte på begynnelsen av 2000 tallet. Mange mennesker i en omstillingssituasjon mister sin inntektssikring i år.


Velferdsalliansen mener at kutt i midlertidige ytelser øker antall som havner på varige stønadsordninger. Dette er uheldig selv om det er et villet grep fra et tverrpolitisk miljø. I alle år har partiene ikke villet rettighetsfeste stønad til livsopphold på SIFO nivå, et velferdspolitisk grep som hadde medført mindre utgifter til rehabilitering og minsket overgangen til varige ytelser. 


Velferdsalliansen mener at det må til en vilje positiv tenkning i det politiske miljø for å få flest mulig med. I dag er situasjonen preget av stigmatisering av store grupper og manglende vilje til å ta mennesker på alvor ut fra deres egen virkelighet.

I mangelen på gode inkluderingsstrategier og politikeres mytespinning om de som står utenfor ser vi at vi får en langvarig kamp for inkludering for de som ønsker å delta.

Velferdsalliansen /European Anti Poverty Network Norway
Johanna Engen
Styreleder
Tlf. 93299510Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.