Velferdsalliansen EAPN Norway var samlet i Oslo til årsmøte 3. mars 2019, og vedtok å fokusere på følgende områder:

Investere i mennesker for en bedre framtid

Det er grunnleggende nødvendig å skape rammer som kan sette mennesker som opplever fattigdom og sosial ekskludering i stand til å ta ansvar for eget liv, og dermed å kunne leve sine liv i verdighet. Det er avgjørende å sikre at deres stemmer blir hørt og lyttet til når politikk som påvirker dem, blir utviklet og implementert.

Det er behov for tiltak som sikrer et likeverdig og inkluderende samfunn i Norge, hvor alle får tilhørighet gjennom aktiv deltakelse i samfunnsutviklingen. Velferdsalliansen EAPN Norway mener at mennesker utgjør Norges viktigste kapital. Dermed er investering i mennesker den mest verdifulle investeringen for å gi landet en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å fokusere på menneskers iboende ressurser og potensiale, og gjennom styrking av den enkelte, skape muligheter både for individ og for samfunn.

Familiefattigdom

Ifølge FNs barnekonvensjon skal alle barn og unge ha muligheter til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og til å utvikle sine evner og ferdigheter. Forskning viser at ett av ti barn lever i vedvarende fattigdom i Norge. Dette er et samfunnsproblem som rammer våre barn, vårt land og vår felles framtid.

Velferdsalliansen EAPN Norway krever tilstrekkelig økte inntekter og forsterkede muligheter for lavinntektsfamilier og deres barn. Vi vil arbeide for:

  • Gratis aktiviteter i skolens regi, samt gratis skolemat.
  • Bedre sosial boligbygging og boligpolitikk, inkludert egnet bolig for dem som må leie istedenfor å kjøpe
  • Et inkluderende arbeidsliv og slutt på NAV’s sosiale dumping/misbruk av mennesker på tiltak og stønad
  • Indeksregulering av barnetrygden, og at den holdes utenfor inntekstberegning ved søknad om sosial stønad.

Helsefattigdom

  • Velferdsalliansen EAPN Norway krever at tannhelsen som en del av vår fysiske helse skal innlemmes i folketrygden på linje med andre helsetjenester.
  • Vi vil motvirke at mennesker dør fordi de ikke har råd til å kjøpe livsnødvendige medisiner.
  • Velferdsalliansen EAPN Norway krever en snarlig endring hvor også frikortordningen omfatter reiser til lege og sykehus på en slik måte at ingen må legge ut av egne penger for å komme til livsnødvendig behandling.


Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.