Velferdsalliansen EAPN Norge, har i dag publisert vår Poverty Watch for 2019, i anledning den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom.

Gjennom denne rapporten presenterer vi den nyeste tilgjengelige statistikken på fattigdom i Norge. I tillegg legger vi fram våre vurderinger av utviklingen, og vårt syn på hvordan fattigdommen kan reduseres.

Med rapporten ønsker vi å bevisstgjøre og spre kunnskap om situasjonen rundt fattigdom og utenforskap, sett fra vårt ståsted. Det mener vi trengs i en tid der fattigdommen øker, men lite skjer politisk for å adressere de underliggende årsakene.

Rapporten kan du lese her: Poverty_Watch_-_Fattigdom_i_Norge_2019.pdf