Velferdsalliansen EAPN Norway er et politisk uavhengig samarbeidsnettverk av 18 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt, og rettslig vanskeligstilte.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor, og for å avskaffe all fattigdom i Norge.

Vi skal være et aktivt, synlig og premissbærende talerør for vår målgruppe og våre medlemmer – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Gjennom vårt medlemskap i European Anti Poverty Network (EAPN) samarbeider vi med tilsvarende organisasjoner i hele Europa. Dette muliggjør kunnskapsutveksling, samordning og økt gjennomslagskraft.

Ønsker du å vite mer om våre målsettinger og våre meninger i politiske saker som er viktige for oss? Det finner du i hovedmenyen under «Velferdsalliansen mener».