Styret består etter det konstituerende styremøtet 14. mars 2021 av:

 

Portrettbilde Liv Airin Fragaat, styreleder

Styreleder:

Liv Airin Fragaat, Total Rehab

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Portrettbilde Kirsten Rytter, politisk nestleder

Politisk 1. nestleder:

Kirsten Rytter, Forening for Sosialt Arbeid (FSA)

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 Portrettbilde Ann-Kirsti Brustad, organisatorisk nestleder

Organisatorisk 2. nestleder:

Ann-Kirsti Brustad, Bikuben

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 Portrettbilde Sahardid Salad, styremedlem

Styremedlem:

Sahardid Salad, Telemark Innvandrerråd (TIR)

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

 Portrettbilde Reidun Berger, styremedlem

Styremedlem:

Reidun Berger, Internasjonal helse- og sosialgruppe (IHSG)

 

 Portrettbilde Sara Warhuus, styremedlem

Styremedlem:

Sara Anne Warhuus, Aleneforeldreforeningen (AFFO)

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

   

 Portrettbilde Grete Eid, styremedlem

Styremedlem:

Grete Eid Johansen, Fattig Talt Ørland

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

  Portrettbilde Frøydis Petersen Jensen

Ansattes representant:

Frøydis Petersen Jensen, sekretariatet

E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

Vararepresentanter: Ana Lopez Taylor, Mental Helse Bamble, og Mustafa Asfari, Telemark Innvandrerråd

 


Styrets oppgaver i Velferdsalliansen EAPN Norway

 

Leder:

 • Har prokura for organisasjonen sammen med daglig leder.
 • Setter seg inn i Velferdsalliansens dokumenter og handlingsplan.
 • Holder seg godt orientert om aktuelle saker i Velferdsalliansen.
 • Har hovedansvar sammen med daglig leder for at økonomien er i henhold til budsjett.
 • Leder styremøter og andre møter, eller delegere ansvaret for møteledelse.
 • Har medieansvar og er Velferdsalliansens ansikt utad, eventuelt kan noe av ansvaret delegeres til en nestleder eller til daglig leder.
 • Bør ha organisasjonserfaring. 
 • Bør ha erfaring med bruk av data.

 

Nestleder 1, politisk nestleder:

 • Leders stedfortreder ved fravær.
 • Holder seg oppdatert så langt det er mulig på de oppgaver styreleder utfører.
 • Avlaster og inspirerer styreleder i forhold til utadrettet kommunikasjon og samarbeid med offentlige etater.

 

Nestleder 2, organisatorisk nestleder:

 • Bistår styreleder og daglig leder i interne prosesser:
 1. Tilrettelegging og gjennomføring av retningslinjer.
 2. Avklaring av kompetansebehov og kompetansetilbud.
 3. Være med å sikre at arbeidsgiveransvaret ivaretas godt.

  

Styremedlemmer:

 • Deltar aktivt på styremøtene.
 • Deltar på Velferdsalliansens arrangementer etter behov.
 • Holder seg oppdatert. 
 • Tar ansvar for og er en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.

 

Varamedlemmer:

 • Blir innkalt til minst to møter i året, og ellers når styremedlemmer melder forfall.
 • Får tilsendt sakspapirer på lik linje med resten av styret.
 • Tar ansvar for og er en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.
 • Har et viktig verv i forhold til å vurdere om det kan være aktuelt med andre styreverv.

 

Daglig leder deltar på styre- og AU-møtene og skriver referat og vedtaksprotokoll fra disse.