Høring – forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) (08.04.2020)

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Høring – forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) (08.04.2020) 31. januar 2020 Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) Vi viser til forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser …

Høring – forenklingsforslag og justeringer i folketrygdlovens bestemmelser om sykepenger og stønad ved barns sykdom (pleiepenger) (08.04.2020) Les mer »

Høring – forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten (01.12.2019)

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Høring – forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten (01.12.2019) 20. desember 2019 Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forslag til endringer i …

Høring – forslag til endringer i forskrift om betaling fra pasienter for poliklinisk helsehjelp i spesialhelsetjenesten (01.12.2019) Les mer »

Høring – forslag om regler for uføres alderspensjon (13.12.2019)

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Høring – forslag om regler for uføres alderspensjon (13.12.2019) 20. desember 2019 Høringssvar fra Velferdsalliansen EAPN Norway angående forslag om regler for uføres alderspensjon Vi viser til forslag om regler for uføres alderspensjon, som ble sendt på høring 17.09.19. Velferdsalliansen EAPN Norway er et landsdekkende, politisk uavhengig samarbeidsnettverk av …

Høring – forslag om regler for uføres alderspensjon (13.12.2019) Les mer »

Innlegg om inkluderingsdugnaden under møtet i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU)(06.12.2019)

Alle høringsuttalelser og innspill Høringsuttalelser og innspill Innlegg om inkluderingsdugnaden under møtet i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU)(06.12.2019) 6. desember 2019 Inkluderingsdugnaden: Samspill med ytelser og behov for styrket informasjonsflyt og oppfølging i Nav Inkluderingsdugnaden: Samspill med ytelser og behov for styrket informasjonsflyt og oppfølging i Nav Vi er svært positive til …

Innlegg om inkluderingsdugnaden under møtet i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU)(06.12.2019) Les mer »