Poverty Watch

Hvert år utarbeider Velferdsalliansen EAPN Norway en Poverty Watch, som er en rapport om fattigdom og utenforskap i Norge. Rapportene kan du lese på denne siden.

Poverty Watch omhandler fattigdom i Norge og utgis årlig fra og med 2019. Hensikten er å bevisstgjøre og spre kunnskap om situasjonen rundt fattigdom og utenforskap, sett fra våre medlemsorganisasjoners ståsted. Det mener vi trengs i en tid der fattigdommen i Norge øker, men lite skjer politisk for å adressere de underliggende årsakene.

I Poverty Watch presenterer vi den nyeste tilgjengelige statistikken på fattigdom i Norge, samt våre vurderinger av fattigdommens utvikling basert blant annet på personlige historier og erfaringer fra mennesker i vår målgruppe. Rapportene peker også på strukturelle fattigdomsårsaker og konsekvenser av dette, og avsluttes med vårt syn på hvordan fattigdommen kan reduseres. Poverty Watch 2023 avdekker hvordan dyrtiden, en periode med høy prisstigning, har rammet ulike delerNorsk Poverty Watch 2023 (1) av samfunnet, spesielt de mest sårbare gruppene. Inflasjonen har økt, og matpriser, energikostnader og boligutgifter har skutt i været.

Rapporten for 2023 ble lansert 17. oktober 2023, i anledning den internasjonale dagen for avskaffelse av fattigdom.

Bedre klima,

for å inkludere flere mennesker i samfunnet.

Mennesker blir fattige og undertrykte når de mangler makt og innflytelse over eget liv. De blir systematisk ekskludert og diskriminert når beslutninger tas. Når tilgangen til muligheter og ressurser fordeles står det folk utenfor - uten en stemme og uten en sjanse til å få fellesgodene alle i samfunnet har rett på.

Nyheter

Her kan du lese nyheter, aktuelle saker og andre oppdateringer fra oss.