Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge - Batteriet

Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge er et landsdekkende nettverk av brukerorganisasjoner med bred og verdifull erfaring som brukere av velferdstjenestene. Vår visjon er et Norge uten fattigdom og sosial ekskludering. Samarbeidsforum vil at marginaliserte grupper skal ha makt og politisk innflytelse. Vårt oppdrag er å avdekke forhold ved samfunnet som skaper og opprettholder fattigdom og urettferdighet. Vi vil påvirke beslutningstakerne og vi tilbyr vår kompetanse. Noen av de politiske sakene vi arbeider med er rett til egnet bolig for alle, rettighetsbasert sosialhjelp og et mer inkluderende arbeidsliv. 

EUROSHIP – Hvordan motvirke ulikhet i sosialt medborgerskap? Nye verktøy for å fremme sosial robusthet i Europa - OsloMet

Dette prosjektet vil undersøke betydningen av inntektssikringssystemet (inkludert sosialhjelpsordningene), digitalisering i arbeidslivet og sosiale tjenester, og de sosiale og politiske mulighetene for å påvirke egne levekår blant tre befolkningsgrupper med lav inntekt og utdanning: unge voksne med usikker inntekt, arbeidere med omsorgsforpliktelser, og eldre og funksjonshemmede med varige omsorgsbehov. Prosjektet setter i tillegg søkelys på EUs virkemidler i kampen mot fattigdom og sosial ekskludering. EUROSHIP vil ha et tett samarbeid med europeiske og nasjonale interessegrupper for å nå frem til de aktuelle brukergruppene og øke prosjektets samfunnsmessige relevans.

For Velferdsstaten

Alliansen For velferdsstaten kjemper for å opprettholde og videreutvikle de velferdsgoder og rettigheter som er vunnet gjennom lang tids faglig og politisk kamp her i landet. Alliansen består av over 30 ulike fagforbund, brukerorganisasjoner og andre interesseorganisasjoner som har over en million medlemmer. Den ble opprettet for å styrke kampen mot de økende forskjellene i samfunnet, og arbeider mot privatisering, deregulering og markedsliberalisme – og for en sterk offentlig sektor.

Bostøttealliansen

Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019 og er en samarbeidsallianse bestående av 22 organisasjoner som sammen arbeider for en bedre bostøtte for de som trenger den. Noen av de viktigste sakene er å sørge for at inntektstaket økes slik at det er i tråd med det reelle inntektsnivået til de som har behov for bostøtte.

Boss-prosjektet

Velferdsalliansen EPAN Norway er stolt medlem av BOSS-prosjektet. BOSS - Building a Network to Boost Social Secure har støtte fra Erasmus + programmet til EU og er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner i 11 land, der alle organisasjonene har som formål å forhindre fattigdom og sosial ekskludering. Hensikten med prosjektet er å skape en felles innsats for å øke innflytelsen rundt fattigdomsbekjempelsen i Europa. En av de viktige sakene som BOSS arbeider med er blant annet tilgang til arbeid, en rettferdig lønn og trygge arbeidsforhold.

Norden

Norden prosjektet er en felles innsats mellom land som er tilknyttet Østersjøregionen. Det har som mål å styrke rollen til NGO-nettverk med fokus på sivilsamfunnet. Gjennom The European Pillar of Social Rights skal nettverket arbeide for å sikre sosiale rettigheter. Samtidig legger det til rette for kunnskapsdeling, slik at ressursene til de enkelte medlemmene styrkes og samarbeidet forsterkes.

 

 

 
 
writer.editor.GO_TO_TOP
writer.editor.GO_TO_BOTTOM


Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.