Velkommen   Click to listen highlighted text! Velkommen Powered By GSpeech

Til årets konstituerende styremøte 16. april møtte styreleder Torvald Øien, alle 8 styremedlemmer og 1 vara.

Maurice Mokulu  ble gjenvalgt til politisk nestleder.
Solveig Askjem ble valgt  til Organisatorisk nestleder

 

Styreleder Torvald Øien, Total Rehab

Torvald Øien2

 Politisk 1. nestleder: Maurice Mokulu, Team Five

Politisk nestleder

Organisatorisk 2. nestleder: Solveig Askjem, FSA, Forening for Sosialt Arbeid

thumb thumb Solveig Askjem nestleder

Styremedlem: Reidun Berger, IHSG - Internasjonal Helse og Omsorgsgruppe

12249731 414416925415339 2615234581875711725 n

 Styremedlem: Tayyab Choudri, IHSG, Internasjonal Helse og Omsorgsgruppe

Tayyab Choudri

Styremedlem: Grete Eid Johansen, Fattig Talt

 Grete Eid Johansen Styremedlem

 Styremedlem: Abdulrahman Hamidu, Team Five

Abdukrahman Hamidu

Ansatt representant: Eva Karlsen, sekretariatet

Eva O Karlsen

 

Styrets Oppgaver i Velferdsalliansen, EAPN Norway:

 Leder:

 • Har prokura for organisasjonen sammen med Daglig Leder
 • Sette seg inn i Velferdsalliansens dokumenter og Handlingsplan
 • Holde seg godt orientert i forhold til det som er aktuelle saker i VA
 • Hovedansvar sammen med Daglig Leder for at økonomien er i henhold til budsjett
 • Leder styremøter og andre møter, eller delegerer ansvaret for møteledelse.
 • Har medieansvar og er Velferdsalliansens ansikt utad, eventuelt kan noe av ansvaret delegeres til en nestleder eller Daglig Leder.
 • Bør ha organisasjonserfaring
 • Bør ha erfaring i bruk av data

Nestleder 1, politisk nestleder:

 • Leders stedfortreder ved fravær
 • Holde seg oppdatert så langt det er mulig på de oppgaver leder utfører
 • Avlaste og inspirerer styreleder i forhold til utadrettet samarbeid med offentlige etater og media relatert arbeid og respons.

Nestleder 2, organisatorisk nestleder:

 • Bistå styreleder og Daglig Leder i interne prosesser:
 1. Tilrettelegging og gjennomføring av retningslinjer.
 2. Avklaring av kompetansebehov og kompetansetilbud.
 3. Være med å sikre at arbeidsgiveransvaret ivaretas godt.

Sekretær:

 • Skrive referat og vedtaksprotokoll.
 • Gi positive bidrag i debatter både i AU og i Styret.

Styremedlemmer:

 • Delta aktivt på styremøtene
 • Delta på Velferdsalliansens arrangementer etter behov
 • Holde seg oppdatert
 • Ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.

Varamedlemmer:

 • Blir innkalt til minst to møter i året, og ellers når styremedlemmer melder forfall.
 • Får tilsendt sakspapirer på lik linje med resten av styret
 • Ta ansvar for, og være en ressurs og pådriver i organisasjonens arbeid.
 • Et verv som er viktig i forhold til å vurdere om det kan være aktuelt med andre verv i styretVelferdsalliansen, Storgt 39 , 0182 Oslo. Org nr 981 007 751.

Webdesign ©2016-18 Web Norge
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech