Hovedmålsetning

Et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor

Våre hovedmålsetninger er:
• Å avskaffe fattigdom.
• Forbedret levestandard og livskvalitet for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
• Økt brukermedvirkning i alle offentlige hjelpetjenester.
• Bedre økonomi og arbeidsvilkår for alle våre medlemsorganisasjoner.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Dette innebærer et Norge fritt for fattigdom og sosial ekskludering, bygget på rettferdighet, solidaritet, medvirkning og likeverd. Kort sagt, et samfunn der alle får sine grunnleggende behov oppfylt og har like muligheter til å leve gode og verdige liv.

Skal vi oppnå dette må velferdsstaten gi alle lik tilgang til gode tjenester. I tillegg må hjelpetjenestene som møter mennesker som opplever utenforskap, fokusere på ressursene og mulighetene som ligger hos den enkelte. De må gjøre brukeren selv til den viktigste aktøren i prosessen, og ut fra dette skape gode og riktig tilpassede løsninger. Dette gjøres ved å møte alle mennesker med respekt, og gjennom dialog skape felles forståelse for hvilke handlinger som kreves. Derfor må ansatte i hjelpetjenestene ha tilstrekkelig kompetanse, handlingsrom og autonomi til å gi mennesker i en vanskelig situasjon støtte til å ta eget ansvar, og dermed bidra å gjenskape trygghet i hverdagen og muligheten til en varig bedring i livskvalitet.

En aktiv og inkluderende velferdsstat fungerer ikke bare som et sosialt sikkerhetsnett, men også som et verktøy for en oppadgående sosial mobilitet som hindrer at Norge ender opp med permanente A- og B-lag. På et aggregert nivå tilfaller gevinsten av hver enkeltskjebne som hjelpes hele samfunnet, i form av flere bidragsytere til velferden, økt tillit og færre i utenforskap. En universell og medmenneskelig velferd er derfor en bærekraftig velferd.

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.