I vårt innspill til samarbeidsstrategien for barn i lavinntektsfamilier etterlyser vi en forsterket innsats mot barne- og familiefattigdom. Vi lanserer også en rekke tiltak som effektivt adresserer de reelle, underliggende årsakene til at fattigdommen oppstår, og etterlyser økt samordning og koordinering av hjelpetjenester, institusjoner og styringsnivåer.

Les hele innspillet her: Innspill_til_samarbeidsstrategien_for_barn_i_lavinntektsfamilier_fra_Velferdsalliansen_EAPN_Norway.pdf