Et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor

Våre hovedmålsetninger er:

 • Å avskaffe fattigdom.
 • Forbedret levestandard og livskvalitet for økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.
 • Økt brukermedvirkning i alle offentlige hjelpetjenester.
 • Bedre økonomi og arbeidsvilkår for alle våre medlemsorganisasjoner.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Dette innebærer et Norge fritt for fattigdom og sosial ekskludering, bygget på rettferdighet, solidaritet, medvirkning og likeverd. Kort sagt, et samfunn der alle får sine grunnleggende behov oppfylt og har like muligheter til å leve gode og verdige liv.

Skal vi oppnå dette må velferdsstaten gi alle lik tilgang til gode tjenester. I tillegg må hjelpetjenestene som møter mennesker som opplever utenforskap, fokusere på ressursene og mulighetene som ligger hos den enkelte. De må gjøre brukeren selv til den viktigste aktøren i prosessen, og ut fra dette skape gode og riktig tilpassede løsninger. Dette gjøres ved å møte alle mennesker med respekt, og gjennom dialog skape felles forståelse for hvilke handlinger som kreves. Derfor må ansatte i hjelpetjenestene ha tilstrekkelig kompetanse, handlingsrom og autonomi til å gi mennesker i en vanskelig situasjon støtte til å ta eget ansvar, og dermed bidra å gjenskape trygghet i hverdagen og muligheten til en varig bedring i livskvalitet.

En aktiv og inkluderende velferdsstat fungerer ikke bare som et sosialt sikkerhetsnett, men også som et verktøy for en oppadgående sosial mobilitet som hindrer at Norge ender opp med permanente A- og B-lag. På et aggregert nivå tilfaller gevinsten av hver enkeltskjebne som hjelpes hele samfunnet, i form av flere bidragsytere til velferden, økt tillit og færre i utenforskap. En universell og medmenneskelig velferd er derfor en bærekraftig velferd.

 

Velferdsalliansen EAPN Norway var samlet i Oslo til årsmøte 3. mars 2019, og vedtok å fokusere på følgende områder:

Investere i mennesker for en bedre framtid
Det er grunnleggende nødvendig å skape rammer som kan sette mennesker som opplever fattigdom og sosial ekskludering i stand til å ta ansvar for eget liv, og dermed å kunne leve sine liv i verdighet. Det er avgjørende å sikre at deres stemmer blir hørt og lyttet til når politikk som påvirker dem, blir utviklet og implementert.

Det er behov for tiltak som sikrer et likeverdig og inkluderende samfunn i Norge, hvor alle får tilhørighet gjennom aktiv deltakelse i samfunnsutviklingen. Velferdsalliansen EAPN Norway mener at mennesker utgjør Norges viktigste kapital. Dermed er investering i mennesker den mest verdifulle investeringen for å gi landet en bærekraftig samfunnsutvikling. Vi ønsker å fokusere på menneskers iboende ressurser og potensiale, og gjennom styrking av den enkelte, skape muligheter både for individ og for samfunn.

Familiefattigdom
Ifølge FNs barnekonvensjon skal alle barn og unge ha muligheter til å delta i lek og fritid, til en anstendig levestandard og til å utvikle sine evner og ferdigheter. Forskning viser at ett av ti barn lever i vedvarende fattigdom i Norge. Dette er et samfunnsproblem som rammer våre barn, vårt land og vår felles framtid.

Velferdsalliansen EAPN Norway krever tilstrekkelig økte inntekter og forsterkede muligheter for lavinntektsfamilier og deres barn. Vi vil arbeide for:

 • Gratis aktiviteter i skolens regi, samt gratis skolemat.
 • Bedre sosial boligbygging og boligpolitikk, inkludert egnet bolig for dem som må leie istedenfor å kjøpe
 • Et inkluderende arbeidsliv og slutt på NAV’s sosiale dumping/misbruk av mennesker på tiltak og stønad
 • Indeksregulering av barnetrygden, og at den holdes utenfor inntekstberegning ved søknad om sosial stønad.

Helsefattigdom.

 • Velferdsalliansen EAPN Norway krever at tannhelsen som en del av vår fysiske helse skal innlemmes i folketrygden på linje med andre helsetjenester.
 • Vi vil motvirke at mennesker dør fordi de ikke har råd til å kjøpe livsnødvendige medisiner.
 • Velferdsalliansen EAPN Norway krever en snarlig endring hvor også frikortordningen omfatter reiser til lege og sykehus på en slik måte at ingen må legge ut av egne penger for å komme til livsnødvendig behandling.

 Personvern

Webdesign ©2016-19 Web Norge

Personvern og cookies

Denne erklæringen gjelder for Velferdsalliansen med tilhørende nettsider.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?
Når du besøker nettsidene våre lagres det ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Dataene kan for eksempel inneholde brukerinnstillinger, informasjon om hvordan du har surfet på våre nettsider, hvilken nettleser du bruker, hvilke annonser du har blitt vist. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg. Informasjonskapsler inneholder ikke direkte identifiserbare data om deg (slik som navn, adresse, telefonnummer og liknende), men informasjon om nettleseren din og aktivitet som har funnet sted gjennom denne.

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?
Vi bruker lokal lagring av data for å:

Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
Gi deg relevant og tilpasset innhold
Måle og analysere trafikken på nettsidene

Endringer
Vi kan komme til å gjøre endringer i denne Personvernerklæringen for eksempel som en konsekvens av at vi gjør endringer i oppbyggingen av eller funksjonalitet på nettsiden. Dersom vi gjør vesentlig endringer, vil vi informere om dette på nettsiden.