Hvem regnes som fattige, og hvem er fattige i Norge i dag? Utfyllende svar på disse spørsmålene vil snart legges ut her.