Til tross for at vi i Norge har et av verdens beste helsesystemer, finnes det hull som medfører at pasienter med lav inntekt holdes utenfor. Dette er ikke akseptabelt. Vi jobber derfor for:

• At tannhelsen som en del av vår fysiske helse innlemmes i folketrygden på lik linje med andre helsetjenester.
• Tiltak som sikrer at alle har råd til å kjøpe livsnødvendige medisiner, uansett sosioøkonomisk status.
• En snarlig endring av frikortordningen, slik at alle pasienter kan reise til livsnødvendig behandling hos lege og sykehus, uten utlegg fra egen lommebok. Dette kan eksempelvis gjøres gjennom innføring av et transportkort.