Ansatte

Ingrid Eitrem

Medvirkningsansvarlig

+47 972 93 300
medvirkning@velferdsalliansen.no

Eirik Aase Ohna

Markeds og mediakonsulent

+47 932 99 870

post@velferdsalliansen.no

Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo

Org.nr: 981 007 751

kontakt

Hvordan jobber vi?

Velferdsalliansen EAPN Norway er et samarbeidsnettverk av, med og for våre medlemmer. Medlemsorganisasjonene eier nettverket, og sammen arbeider vi for å gjensidig styrke hverandre i arbeidet med å hindre økonomisk og sosial ekskludering. Det tilrettelegges for medlemssamlinger hver høst og vår, hvor medlemsorganisasjonene bestemmer temaene og påvirker hva vi skal jobbe med og for. Vi initierer også prosjekter der våre medlemmer samarbeider, og medlemmene involveres aktivt i vårt politiske påvirkningsarbeid.