Bli medlem

Vil du ha nytteverdi av å være en del av et nettverk som jobber for en mer inkluderende velferdsstat?
bli medlem

Hvorfor bli en del av Velferdsalliansen

Vil du ha nytteverdi av å være en del av et nettverk som jobber for en mer inkluderende velferdsstat?

Velferdsalliansen EAPN Norway ønsker nye medlemmer velkommen!

post@velferdsalliansen.no
+47 932 99 870

Ønsker organisasjonen å bli en del av vårt samarbeidsnettverk? Fyll ut skjema nedenfor, skriv e-post eller ring. Vi ser frem til å få dere med på laget!