Målsettinger

Et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor.

Våre hovedmålsettinger er:

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor. Dette innebærer et Norge fritt for fattigdom og sosial ekskludering, bygget på rettferdighet, solidaritet, medvirkning og likeverd. Kort sagt, et samfunn der alle får sine grunnleggende behov oppfylt og har like muligheter til å leve gode og verdige liv.

Skal vi oppnå dette må velferdsstaten gi alle lik tilgang til gode tjenester. Offentlige hjelpetjenester må ha tilstrekkelig kompetanse og handlingsrom, slik at mennesker i vanskelige situasjoner får hjelpen de trenger. 

En aktiv og inkluderende velferdsstat fungerer ikke bare som et sosialt sikkerhetsnett, men sikrer også en oppadgående sosial mobilitet, som hindrer at Norge ender opp med permanente A- og B-lag. Hele samfunnet tjener på at enkeltmennesker løftes ut av fattigdom, ved at det blir flere bidragsytere til velferden, økt tillit og færre i utenforskap. Dette mener vi er en bærekraftig velferdsstat.

Bærekraftige løsninger,

for medmenneskelighet.

Velferdsalliansen er stemmen til menenskene som ikke blir hørt. Velferdssamfunnet har ikke råd til å overse oss - hverken på økonomisk eller verdimessig grunnlag.

Nyheter

Her kan du lese nyheter, aktuelle saker og andre oppdateringer fra oss.