Hvem er vi?

Velferdsalliansen EAPN Norway

Velferdsalliansen EAPN Norway er et partipolitisk uavhengig samarbeidsnettverk av 19 organisasjoner, foreninger og grupper, som arbeider for å styrke posisjonen til økonomisk, sosialt og rettslig vanskeligstilte.

Vi jobber for et aktivt og inkluderende velferdssamfunn hvor ingen står utenfor, og for å avskaffe all fattigdom i Norge.

Vi skal være et synlig og premissbærende talerør for vår målgruppe og våre medlemmer – lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Som en del av European Anti-Poverty Network (EAPN) samarbeider vi med 32 tilsvarende nasjonale nettverk i Europa, samt 13 europeiske organisasjoner. Dette muliggjør kunnskapsutveksling, samordning og økt politisk gjennomslagskraft.

Hvordan jobber vi?

Velferdsalliansen EAPN Norway er et samarbeidsnettverk av, med og for våre medlemmer. Medlemsorganisasjonene eier nettverket, og sammen arbeider vi for å gjensidig styrke hverandre i arbeidet med å hindre økonomisk og sosial ekskludering. Det tilrettelegges for medlemssamlinger hver høst og vår, hvor medlemsorganisasjonene bestemmer temaene og påvirker hva vi skal jobbe med og for. Vi initierer også prosjekter der våre medlemmer samarbeider, og medlemmene involveres aktivt i vårt politiske påvirkningsarbeid.

Vi arbeider opp mot politiske myndigheter, både på lokalt og nasjonalt nivå:

Vi jobber for å redusere fattigdommen også på europeisk nivå:

I årsmeldingen/driftsrapporten for 2020 kan du lese om hva vi gjorde i året som gikk. Ønsker du å vite mer om våre målsettinger og våre meninger i politiske saker som er viktige for oss?

Ja til gjennbruk,

av menneskelige ressurser.

Velferdsalliansen jobber for å endre de ekskluderende strukturene som eksisterer i samfunnet vårt i dag. Organisasjonene i Velferdsalliansen jobber for å gi en stemme til de som faller utenfor og gi dem muligheter de ellers ikke har tilgang til. Vi styrker mennesker ved å jobbe for at de blir sett og hørt i saker som angår dem.

Nyheter

Her kan du lese nyheter, aktuelle saker og andre oppdateringer fra oss.