Styret

Styret i Velferdsalliansen EAPN Norway 2024-2025

Styret består etter ekstraord. årsmøtet 28. mai 2024 av:

Leif Munkelien

Styreleder

Metalheads Against Bullying
styreleder@velferdsalliansen.no 

Lars Erik Andersen

Styremedlem

Organisasjonen for uføres rettigheter (Ofur)

styremedlem1@velferdsalliansen.no

Grete Eid Johansen

Styremedlem og politisk nestleder

Fattig Talt Ørland
greteeidjoh@gmail.com

Zahra Abdullahi Elmi

Styremedlem

Øivind Bentzen (1)
Øivind Bentzen

Styremedlem

Telemark Innvandrerråd

Zahraelmi25@hotmail.com

Total Rehab as

oivind@bentzen.es

Vararepresentanter

  • Ana Lopez Taylor fra Mental Helse Bamble
  • Ghazala Naseem fra IKKG
  • Njål Petter Svensson fra Foreningen for sosialt arbeid