Styret

Styret i Velferdsalliansen EAPN Norway 2023/2024

Styret består etter årsmøtet 12. mars 2023 av:

Liv Airin Fragaat

Styreleder

Ann-Kirsti Brustad

Organisatorisk 2. nestleder

Grete Eid Johansen

Styremedlem og politisk nestleder

Fattig Talt Ørland
greteeidjoh@gmail.com

Anita Lesteberg

Styremedlem

For økt levestandard (Føl)
anita.lesteberg@hotmail.no

Lars Erik Andersen

Styremedlem

Organisasjonen for uføres rettigheter (Ofur)
lars.erik@ofur.no 

Vararepresentanter

  • Ana Lopez Taylor fra Mental Helse Bamble
  • Leif Andre Munkelien fra Metal heads against bullying (MAB)
  • Saharid Salad fra Telemark innvandrerråd (TIR)