Aktiviteter

Når og hva som skjer i Velferdsalliansen.

Medlemssamling og Årsmøte 26-28 april


 

Hei, her kommer et kort sammendrag fra medlemssamlingen, referat fra samlingen blir sendt ut om ikke så lenge.  

På den første dagen ble viktigheten av fattigdomshøringer understreket som et verktøy for politisk oppmerksomhet. Diskusjonen inkluderte også tannhelse som et sentralt tema.

Den andre dagen fokuserte på organisatoriske endringer og engasjement. Lobby-, hørings-, medvirknings- og internasjonale grupper ble diskurtert for å styrke vårt arbeid. 

Velferdsalliansen samarbeider med OsloMet i et forskningsprosjekt om velferdserfaringer. Forsker Erika Gubrium fra OsloMet presenterte prosjektet, og påpekte at ting som VAs Poverty Watch er veldig bra – men det er ofte bare tall. Vi trenger å høre om ekte erfaringer og opplevelser.

Seher Aydar fra partiet Rødt delte innsikt om tannhelsepolitikk og samarbeidets betydning mellom politikere og organisasjoner. Flott og engasjerende innlegg. 

Gjennomgangen av foreslåtte vedtektsendringer og handlingsplanen for de kommende årene var også sentrale punkter på dagsordenen, med fokus på å styrke organisasjonens innflytelse og effektivitet i politisk påvirkningsarbeid.

Medlemssamlingen var en suksess, og den ga en verdifull mulighet for nettverksbygging, kunnskapsdeling og strategisk planlegging for Velferdsalliansen og dens medlemsorganisasjoner.

 Beklager til de som jeg ikke fikk med på bildet.

 


Arendalsuka 2024

Vi vil også i år arrangere Fattigdomshøring under Arendalsuka. Vi har booket torsdag 15/8 kl 1230. Vi kommer tilbake med mer informasjon fremover. Tema for årets Fattigdomshøring skal være Tannhelse; God tannhelse skal ikke være en luksusvare: hvordan kan vi gjøre tannhelseordningen mer sosial?
 

Norske aviser forteller stadig om en økende andel personer som velger bort tannlegebesøk på grunn av dårlig økonomi. Dette går hardest utover sårbare og vanskeligstilte grupper, som i tillegg til fysiske plager må håndtere skam og negative holdninger forbundet med dårlig tannhelse. Enkelte tiltak har blitt iverksatt opp igjennom årene, men folk som sliter faller fremdeles utenfor.

God tannhelse har med andre ord blitt en luksusvare – sånn kan vi ikke ha det i velferdsstaten! Derfor inviterer vi politikere og andre med kompetanse på feltet til å diskutere hvordan tannhelsetjenesten kan gjøres mer sosial og rettferdig, og sammen finne løsninger som kan hjelpe alle.

 
 
 
 

Erfaringsdebattene, onsdag kl 1400 på MEET

Her er listen over disse, både de som har vært og de som kommer i året fremover, listen vil bli fylt ut etterhvert vi har nye tema og debatter. Her er linken til debatten; meet.google.com/jhy-wvjn-jxp

 • 15/1 Medvirkning og NAV, Ingrid
 • 22/1 Hørings rapporten «En barndom for livet», Elida fra oss forteller om denne, ber om innspill
 • 29/1 NGO-markedsføring med lavt budsjett, Eirik
 • 5/2 IOGT, presentasjon av org. v Grethe Reinhardtsen, samt Astri og Ingrid snakket om rekrutering til brukermedvirkning
 • 12/2 NAV Oslo- brukermedvirkning ved Ingfrid Melje og Synnøve Margrethe Nordeng, NAV
 • 19/2 Digital fattigdom i et norskt perspektiv v Elida
 • 26/2 Welfare Experiences ved Ingrid Eitrem
 • 4/3 Lars Erik vil fortelle om hva som skjer i Samarbeidsforum mot fattigdom
 • 11/3 En runde med medlemmene, hva opptar de, hvilke saker jobber de med, noe vi andre kan hjelpe til med ?
 • 18/3 Vi får besøk av Wanda Woldner, som vil holde et innlegg om SVs arbeid med tannhelse
 • 25/3 Påskeferie
 • 8/4, Elida informerer om stortingsmelding vedr. integreringspolitikken
 • 15/4 Innspillsmøte på Stortinget vedr. Bustadmeldinga, Anita Lesteberg hos oss deltok, og Elida har kommet med innspill til Stortingsmeldingen vedr. integreringspolitikken
 • 22/4 Dyre Roseth fra Bostøttealliansen
 • 29/4 Arvid Ellingsen fra LO vil fortelle om velferdshistorien i Norge
 • 6/5 Elida og Ann-Kirsti skal skrive en rapport ifbm. People Experiencing Poverty-konferansen, hvor det skal fokusere på bostedsløshet i Norge, Elida vil fortelle litt om prosessen
 • 13/5 Anita Lesteberg (FØL) har blitt ny fast representant i SBU og vil fortelle om møtet som skal være den 27/5
 • 22/5, OBS OBS, ny møtedag og tid, fra og med denne dagen blir erfaringsdebattene ONSDAGER KL 1400 Hvordan kan man ha en god balanse mellom tillit og kontroll i NAV? Møt opp og gi innspill fra din organisasjon. 
 • 27/5, Astri fra vårt nye medlem «Nettverket Rjukan» vil fortelle om deres organisasjon
 • 5/6,  Innspillsmøte, Sentralt Bruker Utvalg, nytt møte 10/6
 • 12/6, Vi prøver på nytt med presentasjon av «Nettverket Rjukan» ved Astri Klonteig

Utdeling av Journalistprisen Tommel Opp 2023

Petter Nyquist vinner journalistprisen «Tommel opp», 2023, for sitt arbeid med å bryte ned fordommer om mennesker som lever i fattigdom, gjennom en rekke TV-serier på TV2. Gjennom TV-seriene har han bidratt til å løfte stemmene til både usynlige og ofte stigmatiserte grupper i samfunnet, som opplever fattigdom og utenforskap. Prisen blir utlevert den 17/10 23, på Sentralen i Oslo.