Aktivitet

Fattigdomshøring med AP og FRP - Verdien og rollen til frivillighet til de som faller utenfor

Onsdag, 17. August 2022 ⋅ 11:00 - 17:00

Mulighet for medvirkning å delta i samfunnet med sitt bidrag, om det er stort eller lite, er et grunnleggende behov alle har. Dette er spesielt viktig for mennesker som ikke har en sterk tilknytning til arbeidsmarkedet, av forskjellige grunner. I dag finnes det mange mekanismer som hindrer mennesker fra å gjøre nettopp dette.Deltagelse i frivillig arbeid er en vei tilbake til arbeidslivet for mange, og er samfunnsøkonomisk gunstig, forebyggende og fungerer som arbeidstrening.

Mennesker som er uføre savner å være i arbeid. De har mistet mange av de relasjonene man får gjennom en sosial arbeidshverdag og savner å bidra til noe mer enn seg selv. I dag er det spesielt utfordrende for uføre å drive meningsfull medvirkning med den arbeidsevnen de har.

Forholdene som frivillige organisasjoner arbeider under, reflekterer i dag ikke denne viktige rollen. Vi ser at regjeringen blant annet har kuttet i grensen på skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner fra et maksbeløp på 50 000 til 25 000. Denne endringen vil ha store konsekvenser for de organisasjonene som baserer sin økonomi på et innslag av gaver, fordi tapet av gaver ikke har vært inkludert i noen av kompensasjonsordningene knyttet til pandemien.

Flere frivillige organisasjoner opplever også at de verken ikke får, eller ikke får tilstrekkelig med dagens driftsstøtte.

I forbindelse med årets fattigdomshøring kommer
– Lubna Boby Jaffery, Stortingsrepresentant for Ap
– Erlend Wiborg, Stortingsrepresentant for Frp
 

Vi håper du vil være med på årets fattigdomshøring

Sted GRAND HOTEL, Arendal

Varighet: 1 t 30 min

Flere saker: