Nyheter

Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter

Regjeringen har i samarbeid med KS og Frivillighet Norge utarbeidet nye initiativer i tilretteleggingen for samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner. Målet er å gjøre det lettere for kommunene å jobbe sammen med frivilligheten i arbeidet med å øke deltakelsen blant barn og unge i fritidsaktiviteter.  Alle barn har rett til å delta i fritidsaktiviteter. …

Bedre inkludering av barn og unge i fritidsaktiviteter Les mer »

Møte mellom regjeringen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge

Regjeringen ønsker fremover å prioritere arbeid for å redusere sosiale forskjeller og øke sosial mobilitet, og har i den anledning har arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna møtt med Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge for innspill.   Sammen med ni andre organisasjoner på fattigdomsfeltet, er Velferdsalliansen EAPN Norway medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge. Fire …

Møte mellom regjeringen og Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge Les mer »

Revitalisering av Bostøttealliansen

Velferdsalliansen er medlem av Bostøttealliansen, og etter et par år uten aktivitet har Bostøttealliansen nå kommet seg på beina igjen! Bostøttealliansen ble etablert i mars 2019, men ble etter et års arbeid overrumplet av koronapandemien. Etter initiativ fra medlemmer, har alliansen i 2024 gjenopptatt arbeidet om styrking av bostøtten.   Hva ønsker Bostøttealliansen å oppnå? …

Revitalisering av Bostøttealliansen Les mer »

Welfare Experiences- Madrid

1- 2.februar 2024 deltok Velferdsalliansen EAPN Norway på en samling i Madrid knyttet til forskningsprosjektet “Welfare Experiences”.    Prosjektet “Welfare Experiences” skal utforske folks erfaringer med å motta ytelser og trygd fra velferdstjenestene i fem ulike land. Landene som er med i prosjektet er Estland, Ungarn, Spania, Storbritannia og Norge. I Norge skal to norske …

Welfare Experiences- Madrid Les mer »

Du er ikke alene, Mímir!

Både Hans Geelmuyden og Mímir Kristjánsson har gode budskap, men begge bommer med retorikken. Tekst: Elida Heløy 25. november anklaget Hans Geelmuyden norske medier for å ha gitt Mímir Kristjánsson et “tilnærmet monopol” på temaet fattigdom og NAV. Kristjánsson var rask på labben, og understreket i sitt svar at å stå alene i debatten slett …

Du er ikke alene, Mímir! Les mer »

Frivillighetens dag

Den 5.desember er Frivillighetens dag. Hva skulle vi ha gjort uten Velferdsalliansen EAPN Norways medlemsorganisasjoner? Frivillige organisasjoner gjør en uvurderlig innsats for å bedre livene til mange rundt omkring i Norge. Undersøkelser viser at det er flere som synes det er enklere å ta kontakt med en frivillig organisasjon i stedet for NAV, når de …

Frivillighetens dag Les mer »