Nyheter

Medlemssamling og årsmøte 2023

Helgen 11. og 12.mars har Velferdsalliansen EAPN Norway hatt medlemssamling og årsmøte, hvor vi har hatt svært gode politiske diskusjoner, og fått faglige presentasjoner. Sammen med medlemmene våreh ar vi fått vedtatt svært god politikk.