Nyhet

Årets nettverkskonferanse!

15. april 2021

Makt og muligheter er en årlig nettverkskonferanse for frivillige organisasjoner som jobber mot fattigdom og utenforskap i Norge. Årets konferanse gjennomføres 27. april og handler om psykisk helse knyttet til fattigdom.

Makt og muligheter er en årlig nettverkskonferanse for frivillige organisasjoner som jobber mot fattigdom og utenforskap i Norge. Årets konferanse gjennomføres 27. april og handler om psykisk helse knyttet til fattigdom.

 

Konferansen vil legge til rette for deling av erfaringer om temaet på tvers av organisasjoner fra hele Norge. Makt og muligheter samler omtrent 80 deltakere fra ulike frivillige organisasjoner og er en arena for bygging av kunnskap og nettverk. Sammen skal vi fremheve et budskap som vi vil påvirke med frem mot stortingsvalget 2021!

I samarbeid med Batteriet Oslo arrangeres nettverkskonferansen av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge, som Velferdsalliansen EAPN Norway er en del av sammen med 12 andre organisasjoner. Representanter fra to av våre medlemsorganisasjoner, BIBI AMKA og Bikuben, har sittet i ressurs- og planleggingsgruppen for årets konferanse.

 

Program for konferansen 27. april

Kl. 09.00 –  Bli kjent med Zoom / med hverandre

Kl. 09.15 – Velkommen. Introduksjon av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge v/ Honoratte Basemake NN Muhanzi og Magnus Pedersen

Kl. 09.30 – Bli kjent med hverandre! Deling i grupper

Kl. 09.45 – «Jeg har ikke råd til å være meg» v/ Anna-Sabina Soggiu

Anna-Sabina Soggiu er sosionom og PhD-stipendiat i psykisk helse og rus. Hun vokste opp på Grønland/Tøyen i Oslo og har flere ganger i det offentlige rom beskrevet oppveksten sin der. Hun har også de siste årene gjort seg bemerket som offentlig debattant.

Kl. 10.05 – PAUSE

Kl. 10.15 – Hva har vi hørt/hva ønsker vi å gjøre? Vi jobber i grupper

Kl. 11.10 – Plenumssamling. Vi deler fra gruppearbeidet

Kl. 11.30 – LUNSJ

Det settes opp digitale lunsjrom og du er hjertelig velkommen til å spise sammen med de andre deltakerne i pausen.

Kl. 12.15 – Hvorfor er det viktig at organisasjonene sier ifra v/ Signe Horn

Signe Horn er generalsekretær i Voksne for Barn. Hun har lang erfaring fra politikken både som gruppesekretær i bystyregruppen til Arbeiderpartiet i Oslo, i byrådet for barn- og utdanning og hun har også sittet i styret til Europabevegelsen.

Kl. 12.35 – Hva vil vi fortelle politikerne? Gruppearbeid

Kl. 13.20 – PAUSE

Kl. 13.30 – Plenumssamling. Vi deler fra gruppene og spisser felles budskap til storingsvalget 2021

Kl. 14.30 – Avrunding

Flere nyheter: