Nyhet

Årsmøtet har talt: Hils på vårt nye styre!

18. mars 2021

Velferdsalliansen EAPN Norway har lagt sitt første digitale årsmøte bak seg. Søndag 14. mars var nemlig representanter fra medlemsmassen vår samlet for å behandle diverse saker som angår organisasjonen.

Velferdsalliansen EAPN Norway har lagt sitt første digitale årsmøte bak seg. Søndag 14. mars var nemlig representanter fra medlemsmassen vår samlet for å behandle diverse saker som angår organisasjonen.

 

Til tross for at det var første gang årsmøtet foregikk på digital plattform, fikk vi gjennomført et godt møte. Vår eksterne ordstyrer, Erlend Nyheim, ledet oss gjennom årsmøtet på kontrollert vis, med god bistand fra bisitter Ann-Kirsti Brustad fra Bikuben.

I henhold til årsmøteresolusjonen for 2021 skal vi i valgåret fokusere på meningsfull aktivitet for alle. Vi mener aktivisering og inkludering er verdifullt for både enkeltmennesket og samfunnet og at det må grep til for å få flere i arbeid, utdanning og andre meningsfulle aktiviteter.

I tillegg til årsmelding, regnskap, handlingsplan og budsjett, sto valg av nytt styre på sakslisten. Liv Airin Fragaat fra Total Rehab ble valgt som ny styreleder. Hun har i tidligere perioder vært en del av styret som nestleder og styremedlem, og nå er hun motivert for å bruke sin kompetanse og lange erfaring innen frivillig sektor til å styrke Velferdsalliansen EAPN Norway.

Videre ble Kirsten Rytter (Forening for Sosialt Arbeid) valgt inn som nytt styremedlem, sammen med to nye varamedlemmer: Ana Lopez Taylor (Mental Helse Bamble) og Mustafa Asfari (Telemark Innvandrerråd). Utover det tok Grete Eid Johansen (Fattig Talt Ørland), Sara Warhuus (Aleneforeldreforeningen) og Sahardid Salad (Telemark Innvandrerråd) gjenvalg, mens Ann-Kirsti Brustad (Bikuben) rykket opp fra vara- til styremedlem. Reidun Berger (IHSG) var ikke på valg.

 

Sekretariatet takker det tidligere styret for deres innsats og ønsker ny leder og nye medlemmer velkomne. Takk til alle frammøtte for et godt gjennomført årsmøte!

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...