11-12. oktober fikk Føl Norge og  Velferdsalliansen EAPN Norway besøk av to representanter fra National Network of Poverty Alleviation Organizations fra Litauen. De fikk se hvordan fattigdommen i Norge også har satt sine spor.

Tekst: Ingrid Eitrem

I løpet av de to dagene fikk representantene fra Litauen et innblikk i det norske velferdssystemet, og de fikk se hvordan frivillige organisasjoner jobbet for å forhindre fattigdom. De ville lære om det norske systemet for å forbedre de ulike velferdstjenestene i Litauen. Første besøk gikk til Fattighuset hvor de fikk en omvisning av styreleder Lasse Nyheim Storvik.

 Det er mange likheter mellom det norske systemet og systemet i Litauen. Vi har også et stort nettverk av ulike sosiale tjenester for ulike brukergrupper. Familier hvor foreldre er arbeidsløse og som opplever fattigdom er et av de største problemene i Litauen nå for tiden, forteller Marija Balsevièiþtì fra National Network of Poverty Alleviation Organizations.

 

Kommunens ansvar i Litauen

  En utfordring er at vi har 60 kommuner, og alle 60 kommuner har sin egen forståelse av regler, selv om det er mange føringer fra staten. Koordinering av de sosiale tjenenestene er nemlig kommunens ansvar, fortsetter Balsevièiþtì.

  Noen kommuner mangler ulike tjenester slik som krisesentre for kvinner, sier Balsevièiþtì.

Anita Lesteberg som er leder av FØL Norge fortalte at det norske systemet er organisert noe annerledes siden noen tjenester er kommunale og andre er statlige. I tillegg er det norske systemet bygget på likebehandlingsprinsippet og fastsatte regler.

   I løpet av de siste ti årene har tjenestene for velferdsordninger virkelig vokst i Litauen, og det gjør at vi står ovenfor en ny utfordring. I tiden fremover blir det viktig å fokusere mer på kvalitet, og ikke bare kvantitet, ytrer Balsevièiþtì.

 

Over 1000 ideelle organisasjoner

I Litauen har ideelle organisasjoner et mye større ansvar for å yte sosial hjelp enn i Norge, og det finnes over 1000 organisasjoner som jobber med dette.  De har forskjellige ansvarsområder og har også ulik kompetanse.

 Vi ønsker å lage et felles kvalitetssystem slik at tjenestene blir bedre for alle organisasjonene. I dette arbeidet henter vi inspirasjon fra blant annet Skottland og Irland, ytrer Balsevièiþtì.

 

Hjelper de stemmeløse

De to representantene fra Litauen fikk også besøke Frelsesarmeen på Rodeløkka (Oslo slumstasjon) som tilbyr hjelp med fellesskap og måltider, råd- og veiledning, mathjelp og familie- og ferieaktiviteter.

 Vi hjelper de stemmeløse, sier Julie Myhra som er ansatt som sosionom i Frelsesarmeen på Rodeløkka.

Frelsesarmeen på Rodeløkka må også noen ganger hjelpe besøkende med å komme i kontakt med NAV.

 Noen ganger kan en telefon gjøre at de får den hjelpen de trenger fra NAV, forteller Myhra videre.

Det er viktig å poengtere at det er NAV som har ansvaret for å hjelpe til med sosiale tjenester og ytelser. Frelsesarmeen skal bare hjelpe til i krisesituasjoner.

 

For mer informasjon om National Network of Poverty Alleviation Organizations: https://www.smtinklas.lt/naujienos/

Møt opp 1. mai!

1. mai nærmer seg. Befinner du deg i Oslo denne dagen, kan du gå i tog med Velferdsalliansen...