Fafokonferansen: Når usikkerhet truer

23.november 2023 fikk Velferdsalliansen EAPN Norway besøk av en delegasjon fra frivilligheten i Romania. Besøket ble arrangert i regi av Frivillighet Norge.

Tekst: Ingrid Eitrem

Den rumenske delegasjonen tok turen til Norge for å lære mer om hvordan ikke-statlige organisasjoner jobber i Norge for å skape inkludering og forhindre utenforskap. 

Velferdsalliansen EAPN Norway holdt foredrag om vårt arbeid for rumenerne. De hadde mange interessante spørsmål, og lurte blant annet på hvordan finansieringsordningen i Norge var, og om vi møtte på mange hindre i vårt arbeid. 

Politisk arbeid

Elida Heløy, politisk medvirker i Velferdsalliansen EAPN Norway, fortalte om vårt politiske arbeid. 

– Vi er et nettverk av flere medlemsorganisasjoner som ønsker å styrke stemmen til de som opplever sosiale, juridiske og økonomiske problemer, vektla Heløy.

Hun trakk videre frem at vi driver et aktivt politisk påvirkningsarbeid for at uføretrygdede må få inntektsgrensen hevet fra 0,4 G til 1 G for tiden.

Samarbeid med NAV

Ingrid Eitrem, medvirkningsansvarlig i Velferdsalliansen EAPN Norway, ga deltakerne fra Romania en innføring i hvordan vi jobber med medvirkning i NAV. 

– Det er lovpålagt at NAV skal ha brukerutvalg, og at NAV skal la brukerstemmen komme fram i de mange brukerutvalgene rundt om kring i Norge, sa Eitrem.

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...