Nyhet

BOSS - Building a Network to Boost Social Secure Europe - 2023

28. mars 2023

Gjennom internasjonale prosjekter bekjemper vi fattigdom ikke bare i Norge, men også over hele Europa!

Med støtte fra Erasmus + programmet til EU og i samarbeid mellom frivillige organisasjoner i 10 land har Velferdsalliansen EPAN Norway deltatt på Erfaringsutveksling med å sikre sosiale rettigheter i Romania. (Bucuresti/Constanta, Romania, 20.–24. mars 2023).

I løpet av oppholdet har vi gjort flere utvekslings besøk til følgende steder:

  1. Nasjonalt likestillingsorgan mellom Kvinner og menn (ANES), Departement for Familie-, ungdoms- og likemuligheter. Vi fikk en gjennomføring av kjønns politikk og prosjekter for å fremme like muligheter og likebehandling mellom kvinner og menn, forebygging og bekjempelse av vold i hjemmet, og eksempler på god praksis
  2. National Trade Union Confederation Cartel ALFA, Vi hadde en samtale om sosialpolitikk i partnernes institusjoner, utveksling av erfaringer om sosial trygghet, sosial dialog, tilgang til arbeidsmarkedet for sårbare grupper, inkludering av ungdom, reform av pensjonssystem, sosiale rettigheter og kjønn på arbeidsplassen, arbeidsplassrettigheter
  3. Den økumeniske foreningen av kirker i Romania AIDrom, Bucuresti
  4. Novapolis ROUA Center Constanta
  5. Constanta offentlige arbeidsformidling
  6. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă „Albatros” [Senter for inkluderende opplæring «Albatros»
  7. Don Bosco Foundation Constanta

En av de viktige sakene som BOSS prosjektet er opptatt av er blant annet tilgang til arbeid, en rettferdig inntekt og trygge arbeidsforhold. Dette kom frem med alle partnerne som vi utvekslet med under de ulike besøkene.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...