Nyhet

BOSS-prosjektet

31. august 2021

Gjennom internasjonale prosjekter bekjemper vi fattigdom ikke bare i Norge, men også over hele Europa! Velferdsalliansen EPAN Norway er stolt medlem av BOSS-prosjektet.
Foto: BOSS project facebookside

BOSS – Building a Network to Boost Social Secure Europe
Gjennom internasjonale prosjekter bekjemper vi fattigdom ikke bare i Norge, men også over hele Europa! Velferdsalliansen EPAN Norway er stolt medlem av BOSS-prosjektet. 

Prosjektet har støtte fra Erasmus + programmet til EU og er et samarbeid mellom frivillige organisasjoner i 11 land, der alle organisasjonene har som formål å forhindre fattigdom og sosial ekskludering. Hensikten med prosjektet er å skape en felles innsats for å øke innflytelsen rundt fattigdomsbekjempelsen i Europa. 

En av de viktige sakene som BOSS arbeider med er blant annet tilgang til arbeid, en rettferdig lønn og trygge arbeidsforhold. Velferdsallainsen EAPN Norway skal 7. oktober arrangere webinar for resten av prosjektetets medlemsorganisasjoner, hvor vi skal diskutere nettop disse problemstillingene. 

Les mer her: 


English version: 

BOSS – Building a Network to Boost Social Secure Europe
Through international projects, we fight against poverty not only in Norway, but also throughout Europe! Vellferdsalliansen EPAN Norway is a proud member of the BOSS project.

The project is supported by the EU Erasmus + program and is a network between voluntary organizations in 11 countries, where all organizations work to prevent poverty and social exclusion. The purpose of the project is to create
and joint efforts to increase the influence around the fight against poverty in Europe.

One of the important issues that BOSS works with is, among other things, access to work, fair pay and safe working conditions. On 7 October, Velferdsalliansen will arrange a webinar for the rest of the project’s member organizations, where we will discuss precisely these issues.

Read more here:

 

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...