Nyhet

Brev til Finansdepartementet - gaver til frivilligheten

Velferdsalliansen ⋅ 19. januar 2023

Forholdene til frivilligheten og det sivile samfunnet har vært under press lenge før pandemien, og mange hadde derfor store forhåpninger til fjorårets regjeringsskifte, etter at det ble gitt flere løfter om bedrende forhold.

Forholdene til frivilligheten og det sivile samfunnet har vært under press lenge før pandemien, og mange hadde derfor store forhåpninger til fjorårets regjeringsskifte, etter at det ble gitt flere løfter om bedrende forhold. Velferdsalliansen EAPN Norway ble derfor svært skuffet når dette ikke viste seg å være tilfellet. Regjeringen kom til enighet med SV under statsbudsjettsforhandlingene om at grensen for skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner senkes fra 50 000 kr til 25 000 kr. 

For oss virker dette som et svært ugunstig vedtak, og noe som kan ha konsekvenser for økonomien til mange frivillige organisasjoner. På bakgrunn av dette har vi sendt en forespørsel til Finansdepartementet om en redegjørelse for denne beslutningen. Les brevet i sin helhet her: 

Vi sender med dette et spørsmål til Finansdepartementet knyttet til grensen til skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner. I statsbudsjettet for 2022 er det blitt enighet om å senke grensen for skattefradrag på gaver til frivillige organisasjoner fra 50 000 til 25 000 kr. Det vil si at frem til nå har man kunnet gi inntil 50.000 kroner med skattefradrag. I det nye statsbudsjettet senkes grensen til 25.000 kroner.

Begrunnelsen for endringer fra Finansdepartementet gitt av statssekretær Lars Vangen var at «skattefradrag for gaver over dette vil først og fremst vært et gode for de med høye inntekter.» Det viser seg imidlertid at denne påstanden ikke stemmer, da tallene fra Skatteetaten for inntektsåret 2020 viser at de fleste som ga gaver hadde gjennomsnittslønn og langt fra høye inntekter.

Denne endringen vil ha store konsekvenser for frivillige organisasjoner. Dette gjelder spesielt de organisasjonene som baserer sin økonomi på et innslag av gaver, fordi tapet av gaver ikke har vært inkludert i noen av kompensasjonsordningene knyttet til pandemien. Bruken av gavegivning har økt substansielt fra 2005, og er nå nesten tredoblet. Frivillighet Norge estimerer tapet av gaveinntekter til frivillige organisasjoner til å være 363 millioner kroner årlig.

Regjeringen uttalte visjon er å ruste opp sivilsamfunnet og oppfordre til frivillighet. Vi ber derfor om en utvidet begrunnelse for hvorfor regjeringen gjennomførte denne endringen når det viser seg at det ikke er flest med høy inntekt om gir gaver?

Vi ser frem til å lese svaret fra Finansdepartementet. 

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...