Velferdsalliansen skal styrke brukermedvirkningsarbeidet, og trenger flere medvirkere. Men hva betyr det å være brukermedvirker?

Tekst: Ingrid Eitrem

En av de viktige oppgavene til Velferdsalliansen er å styrke brukermedvirkningen i møte med NAV. Brukermedvirkere har en viktig funksjon. Som brukermedvirker kan du være med å forbedre hvordan NAV jobber, og som bruker av NAVs tjenester innehar du viktig kunnskap som omhandler nettopp dette.

 

Lang erfaring

Velferdsalliansen har jobbet med brukermedvirkning siden 1998, og organisasjonen har vært pådriver for NAV-reformen av 2006.  Et viktig ledd i medvirkningsarbeidet i Velferdsalliansen er å være en aktiv deltaker i spørsmål, debatt og kunnskapsformidling om medvirkning i NAV.

 

Lovpålagt oppgave

Brukermedvirkning i NAV ble lovfestet samtidig med at den nye velferdsforvaltningsloven ble vedtatt i 2006. Velferdsalliansen har lokale brukermedvirkere rundt omkring i Norge, og er også representert med en representant i sentralt brukerutvalg. Å være brukermedvirker i møte med NAV skal ikke bare være enveiskommunikasjon, det skal være kommunikasjon begge veier. Brukermedvirkning er en form for samhandling eller dialog, der erfaringer drøftes, spørsmål legges fram til diskusjon og meninger utveksles. Samhandling skal alltid være kjernen i brukermedvirkningen. NAV skal ikke bare informere brukerrepresentanter og brukerorganisasjoner om hvordan ting er, eller hva NAV har tenkt til å gjøre. Det er derfor viktig at NAV gir informasjon til brukerutvalg og brukerrepresentanter om hvordan NAV-systemet fungerer og er oppbygd.

 

Tillitsreformen

Med tillitsreformen har brukermedvirkningsarbeidet blitt ytterligere styrket, og NAV viser stor interesse for at brukernes synspunkter skal komme fram for å kunne forbedre NAVs tjenester. Velferdsalliansen undersøker for tiden hvordan brukermedvirkningsarbeidet fungerer rundt omkring i landet, og funnene vil legges fram for vår representant i sentralt brukerutvalg. Det er viktig at Velferdsalliansen som organisasjon samler inn funn fra alle medlemsorganisasjonene, slik at det kan gis et samlet svar til Arbeids- og velferdsdirektoratet om samarbeidet mellom brukerorganisasjonene og NAV.

 

Hvordan blir du brukermedvirker?

For å bli brukermedvirker i Velferdsalliansen kan du bruke kontaktskjemaet som du finner på forsiden på nettsiden vår. Skriv inn navn, e-post og melding, så tar vi kontakt med deg for et nærmere samarbeid. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Møt opp 1. mai!

1. mai nærmer seg. Befinner du deg i Oslo denne dagen, kan du gå i tog med Velferdsalliansen...