COMM’ON: EP Elections Edition

Velferdsalliansen EAPN Norway er en del av EAPNs kommunikasjonsgruppe – COMM’ON. 2.- 3. februar møttes gruppen i Brussel for å hamre ut en slagplan for EU-valgkampen våren 2024.

6.- 9. juni 2024 går borgere i 27 europeiske land til valglokalene for å stemme frem et nytt Europaparlament. I den anledning er COMM’ON-gruppen ansvarlig for å legge rammer for og sette i gang EAPNs valgkamp.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, og norske statsborgere derfor ikke tildeles stemmerett ved valget, er dette likevel svært relevant for både Velferdsalliansen og nordmenn generelt. For det første er Velferdsalliansen en del av EAPN, som får direkte økonomisk støtte fra Europakommisjonen. Det er Europaparlamentet som bestemmer over Europakommisjonen, så derfor er det naturligvis i EAPNs interesse at velgerne stemmer frem et parlament som deler EAPNs verdier og mål. For det andre er det en viss andel av EU-institusjonenes bestemmelser som påvirker Norge og norske borgere via EØS-avtalen.

Valgdeltakelsen må opp

Møtet startet med en evaluering av valgkampen fra 2019, hvor omtrent 50% av de stemmeberettigede avla sin stemme. Dette høres kanskje lavt ut, men det er faktisk den høyeste valgdeltakelsen Europaparlamentet har sett siden 1994. Følgelig er økning av valgdeltakelsen et av hovedmålene til EAPN ved valget i 2024 – men hvordan gjør vi det?

I likhet med hvilket som helst annet valg, er nok informasjon nøkkelen her. Hvis vi går ut ifra at den gjengse nordmann ikke kan fortelle særlig mye om EU-institusjonene og deres varierende utøvende makt, er ikke situasjonen så veldig annerledes i andre europeiske land. Andre representanter i COMM’ON-gruppen kunne fortelle om både misnøye og uvitenhet om Europaparlamentet fra deres hjemland, og hadde flere eksempler på godt mottatte politiske tiltak som ble presentert som en nasjonal ordning, men som egentlig var utelukkende finansiert av EU. Større folkeopplysning rundt saker som dette kan bidra til økning av valgdeltakelsen, ettersom EU-borgere i større grad vil forstå verdien av et demokratisk valgt Europaparlament.

Videre i møtet var det idémyldring rundt slagord og budskap, både på generelt plan og rettet mot spesifikke målgrupper. Det ble jobbet frem mange gode forslag, hvor en håndfull av dem vil bli tatt med videre i arbeidet med valgkampen. 

Partipolitisk uavhengig – hva betyr det i praksis?

Andre møtedag startet med en diskusjon rundt et tema som kan være vanskelig å forholde seg til, nemlig ekstreme partier. Ytre høyre har de siste årene fått et godt fotfeste i flere europeiske land. EAPN er en partipolitisk uavhengig organisasjon, og skal opptre deretter – men hvordan skal vi forholde oss til partier og personer med anti-demokratiske verdier?

Her ble det mye diskusjon, men det endte til slutt med bred enighet i at EAPN ikke skal komme med føringer for hvem velgerne bør stemme på, men heller ha fokus på to ting: kraftig oppfordring til europeiske borgere om å bruke stemmeretten, og konkrete informasjonskampanjer. Hypotesen er at ytre høyre livnærer seg på desinformasjon og mangel på relevant kunnskap blant de stemmeberettigede, og at mange av den grunn rett og slett dropper turen innom valglokalet. Dersom flere velger å bruke stemmeretten, er det grunn til å tro at ytre høyres oppslutning vil minske til fordel for andre partier. 

Til slutt ble det praktiske rundt handlingsplanen for de neste fem månedene organisert og fordelt. Dette foregikk smertefritt, og deltakerne forlot møte med klare tanker om hvordan arbeidet med valgkampen skal foregå.