Nyhet

Dårlig økonomi – en psykisk belastning

5. mai 2021

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway mener det er liten tvil om at det å ha dårlig økonomi er en belastning på den psykiske helsa. Dette budskapet kommuniserte vi til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet under gårsdagens møte i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte.
Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum, ledet møtet i statsråd Torbjørn Røe Isaksens fravær.

Vi i Velferdsalliansen EAPN Norway mener det er liten tvil om at det å ha dårlig økonomi er en belastning på den psykiske helsa. Dette budskapet kommuniserte vi til både Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet under gårsdagens møte i Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte. 

Velferdsalliansen EAPN Norway er stolt medlem av Samarbeidsforum mot fattigdom i Norge (SF), et organ for politisk påvirkningsarbeid på fattigdomsfeltet. Forumet ble opprettet i 2009 og har faste møter med statsråder fire ganger i året. Disse møtene kalles Regjeringens kontaktutvalg for økonomisk og sosialt vanskeligstilte (KU). Vi har som målsetting å ha en aktiv rolle i forumets arbeid, og i gårsdagens møte hadde vi muntlig innlegg om koblingen mellom fattigdom og psykisk helse.

Ytelser som ikke svarer til utgiftene

I innlegget trakk vi blant annet frem at mange som jobber eller er på tiltak ikke klarer seg økonomisk og trenger supplerende støtte, fordi satsene ikke svarer til prisveksten i samfunnet. Med høye utgifter og forholdsvis lave satser og lønninger, har man stadig mindre råd til å leve. Da får man situasjoner som vi så før påsken, med rekordlang kø foran Fattighuset i Oslo. Å stå der i kø for å få dekket et grunnleggende behov som mat, mens andre går forbi og ser deg, er for de fleste skamfullt. Denne skammen over å ikke klare seg økonomisk og sosialt og følelsen av utilstrekkelighet, bryter ned den psykiske helsa ekstremt og kan ha fatale konsekvenser.

Angående problemet med at utgiftene øker, mens ytelsene i stor grad ikke følger denne utviklingen, oppfordret vi departementet til å blant annet heve satsene til et nivå som sikrer anstendige liv. Med sosialhjelpen som et eksempel, oppfordret vi departementet til å heve de veiledende satsene til minst SIFO-nivå.

Når det kommer til sosialhjelpen er vi positive til at regjeringen har gjort det lettere å få sosialhjelp under pandemien. At man må selge eiendeler og være på et økonomisk bunnpunkt for å få hjelp, er noe Velferdsalliansen lenge har pekt på som lite hensiktsmessig, blant annet i debattinnlegg på FriFagbevegelse og i Klassekampen. I møtet oppfordret vi til at den endrede praksisen fortsetter også etter pandemien. Hvis ordningen ikke er god nok under pandemien, er den heller ikke det etter pandemien, mener vi. Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Saida Begum, ga tilbakemelding på at de tar med seg innspillet om at praksisen under korona bør forlenges i pandemiens påfølgende år.

 

Hele innlegget kan leses her.

Flere nyheter:

Vedum gir og Vedum tar

I går presenterte finansminister Trygve Slagsvold Vedum årets reviderte statsbudsjett, og med det har han omsider avslørt hva...